Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på ca 230 medlemmar.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet (som fr om 2019 avlöper på våren) med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris.  Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter


För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett laddas ner och skrivas ut

här (Word) eller här (PDF). 

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

En Fyra Skåne (f.d. Nya En Fyra Skåne)


Fr.o.m 2015 ombildades En Fyra Skåne och hette inledningsvis Nya En Fyra Skåne men har nu gått tillbaka till det urtsprungliga namnet. En Fyra Skåne består efter ombildningen av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap i EFS berättigar till fullt medlemskap i alla dessa fyra sällskap.


Anledningen till ombildningen var att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om En Fyra Skåne (EFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.


Årsavgiften för EFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen så snart möjligt efter årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett finns här (Word) eller här (PDF).

Aktiviteter i Frank Heller-sällskapetAktiviteter i Frank Heller-sällskapet 2020


Se sidan Kalendarium (tryck på listen till vänster)Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet 2019


1 april. Hellerkväll i Stockholm.

Den 1 april i Silviebergsrummet på Fyrverkarbacken 28 hölls en vårsammankomst som handlade om Storhertigens finanser med filmvisning. Information gavs från resan till Menorca.


13 april. Årsmöte på Västerstads herrgård utanför Hörby.

Årsmötet hösten 2018 fastställde stadgeändringen att verksamhetsåret skall vara kalenderåret. Detta medförde att det följande årsmötet kom redan efter 6 månader. Själva formalia kring årsmötet är inget att orda om, samtliga funktionärer omvaldes och inga andra större frågor vädrades. Länk till årsmötesprotokoll och årsredovisning finns. 

Det som var intressant var ramen kring mötet. Styrelseledamoten Eva Klang Vänerklint hade inbjudit till sitt hem Västerstads Herrgård, som ligger stax söder om Hörby. Den rymliga herrgården hade inga problem att husera de knappa 30 deltagarna. Evas make, Ferid, berättade om herrgårdens historia och arkitektur, samt något om de arbeten som utförts. Vi serverades en mycket trevlig - och riklig - italiensk buffé. Efter årsmötesformalia talade Hans Aili lite om den kommande årsskriften och ordförande Ivo Holmqvist presenterade den kommande resan till Falster i Danmar. Pär Henning läste utdrag ur biografin Molander, Molander, Molander från 2003, där författaren Bengt Forslund beskriver tillkomsten av Mplanders TV-serie Frank Heller berättar. Den första delen av serien, "När man är ung och frisk och sommarlovet har hundra dagar" visades avslutningsvis i sin helhet.


16 april. Evenemang i Frescati.

Mer info kommer.


24 april. Föreläsning i Ystad.

Ivo Holmqvist höll ett föredrag på Ystads stadsbibliotek under rubriken "Pastisch eller plagiat"  Om spåren av Frank Heller i John Andréns roman Det hyrda samvetet".


30 april. Spexafton i Lund

Efter en trerätters middag på Kulturen bänkade vi oss kl 20.30 (efter dubbelkvart) i Stora salen och lyssnade och såg spexet Ivar Kreuger som denna gång hade ett gästsframträdande av Hermann Göring. Mycket var nyskrivet och låten I Landskrona ("In the Ghetto") bejublades särskilt.


27 maj. Deckarkväll i Stockholm

Vi samlades kl 18 i Solnadals Värdshus för att tillsammans med Deckarvännerna lyssna till Dag Hedmans kåseri om Kejsarens gamla kläder.


2 juni+7 juli. Stadsvandring med en Fyra Skåne i Lund

De populära stadsvandringrana återupptogs under guidning av Frank Orton och Fredrik Tersmeden.


18 augusti, Bokbord i Stockholm

Årets bokbord blev en stor succé! Ett 70-tal årsskrifter och antikvariska Frank Hellerböcker såldes. Bokbordet är en del av Stockholms Kulturfestival och kallar sig ”världens längsta bokbord”. Att stå på Drottninggatan i Stockholm betyder att man möter en mängd olika människor. Petter Lawenius läckra omslag lockar många att komma och titta på skrifterna. Pär Henning och Hans Aili bemannade bordet under dagen. Tack till alla medlemmar som kom förbi och handlade (och i ett fall donerade) böcker.


24-25 augusti. Årets utflykt till Danmark.

Utflykten detta år gick till Danmark med buss. Ett reportage med bilder återfinns på denna länk.


12 december. Julbord i Stockholm

Den 12 december samlades en septett på Sjöofficerssällskapets Skeppskronan för numera traditionellt julbord. Wilhelm Engström var värd och Pär Henning bidrog som vanligt med Helleriana.

 Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet 20184 mars. Dag Hedman om Frank Heller

Ett föredrag om vår kände äventyrsförfattares liv och verk med Dag Hedman,

som disputerade på Eleganta eskapader.

Varför var Frank Heller så populär? Hur skrev han? Varför föreslogs han till

nobelpriset i litteratur 1915? Dessa frågor och andra behandlades på Casino Cosmopol i Malmö. Referat och fotografier finns här.


5 mars. Föredrag i Stockholm

Måndagen den 5 mars gästade vår ordförande Ivo Holmqvist Stockholm. Där hade Göran Wessberg bjudit in till en kulturafton under rubriken Författare i exil.

I ett av ca 30 åhörare mycket uppskattat föredrag kåserade Ivo om sju svenska författare som av en eller annan anledning tvingats lämna Sverige i början av 1900-talet. Många av dem kom att vistas kortare eller längre tid i Köpenhamn. Naturligtvis uppehöll sig Ivo ganska länge vid Frank Heller som ofta vistades på andra sidan sundet – han kunde ju inte få trampa svensk jord igen förrän efter 1926. Han umgicks med flera av de andra landsflyktiga som till exempel Henning Berger, Gustaf Hellström och Adolf Hallman. Den senare var ju både skribent och konstnär. Den för oss alla bekanta Hellervinjetten som bland annat pryder detta medlemsblad stammar ju från honom.

Avslutningsvis fick Ivo tillfälle att tala lite om nyzeeländsk kultur och natur – något som han ju känner väl till efter alla sina år i Antipodien.


27 april. Sedvanligt spex i Lund


”Vyssa lulla kilen/ som jag fann i Nilen. / Liten Moses, rar och söt,/ mor din, hon var allt ett nöt,/ när hon i ett piltråg/sköt dig ut på nilvåg…”

Kort före sin 18-årsdag på våren 1904 var Gunnar Serner med i karnevalståget i Lund. Fast om han fanns på plats fyra år senare när Uarda hade premiär vet vi inte. Detta första och mest livskraftiga av alla lundaspex har satts upp otaliga gånger sedan dess, sällan med större ändringar. Att se och höra ett spex har hunnit bli en tradition för Frank Heller-sällskapet, tack vare Kaeth Gardestedt (detta år ersatt av vikarierande Claes Lindskog), som ordnar alla praktikaliteter. Så också i år: den 27 april generalrepeterades Uarda i Akademiska Föreningens stora sal. Ett trettiotal medlemmar roades av den mycket professionella uppsättningen, från första bänk (några av oss flyttade efter hand bak i lokalen, ljudnivån var hög). De ständiga bisseringarna gjorde att timmen blev sen för den superba supén i en angränsande lokal i AF-borgen. Vid desserten passade kassören på att informera om kommande resa till Menorca och ordföranden ordade kort om Hjalmar Gullbergs båda hyllningsverser till Gunnar Serners femtioårsdag och fick hjälp att identifiera förlagan till den andra versen – en längre version av vad som sades finns i sommarnumret av I Sick Sack.


20 juli, Trollenäs

I år var det ett 20-tal medlemmar som samlades vid slottstrappan i Trollenäs på Gunnar Serners födelsedag.  Ordföranden var där och välkomnade, Fredrik Tersmeden kåserade om Fakiren i slottsmiljö innan Pär Henning som vanligt tog till orda och berättade om Frank Hellers liv och verk för 100 år sedan. Pärs föredrag och bilder från mötet finns här.


19 augusti, Bokbord i Stockholm

Söndagen den 19 augusti var det återigen dags för världens längsta bokbord. I år placerades alla litterära sällskap i gången från Drottninggatan mot Norra Latin. I sex timmar bemannade Pär Henning, Anders Holm och Rolf Englund vårt bord och sålde riktigt bra. Framför allt var det årsböcker som vi kunde sälja till ett bra förmånspris. Vi fick också tillfälle att göra en kort presentation av oss och den kommande årsboken vid en av de fem läsningar som  DELS ordnade under dagen vid våra bord.


6 oktober, årsmöte på Grand i Lund

Denna lördag var det dags för årsmötet på Grand. Mötet inledddes med lunch och därefter vidtog de sedvanliga formella förhandlingarna. Förra årets styrelse återvaldes och verksamhetsberättelse och ekonomi genomgicks och revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket godkändes av mötet.

Ett förslag på ändringar av stadgarna så att verksamhetsåret skulle bli lika med kalenderåret hade väckts vid förra årsmötet. Anledningen till ändringen är att på så sätt erhålls en bättre överensstämmelse mellan styrelsens ansvarsperiod och verksamhetsperioden. Detta förslag godkändes nu en andra gång, varför stadgarna således är ändrade och nästa årsmöte hålls 1:a kvartalet 2019. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och protokoll finns under respektive länk. De något ändrade stadgarna återfinns på denna länk.


Årsboken presenterades av Pär Henning och delades ut till de närvarande.

Eftersom årsboken ju handlar om Storhertigens olika äventyr och finanser var det förstås program-fokus på just detta. För första gången i Sverige visades Gustaf

Gründgens talversion från 1933 av Die Finanzen des Grossherzogs. 

Göran Wessberg kommenterade filmatiseringen och Pär Henning, som också hade hittat den kompletta utgåvan i USA, hade förtjänstfullt försett filmen med svenska texter. Det var inte så mycket kvar av Hellers intrig men publiken uppskattade hörbart filmen ändå. I rollen som Professor Pelotard såg man en debuterande Heinz Rühmann.  Avslutningsvis kåserade Hans Aili om Filip Collin och kvinnorna. Förhoppningsvis kan vi återge hans  föredrag i ett kommande nummer av medlemsbladet.18-22 oktober, resa till Menorca

Resan har genomförts med mycket lyckat resultat. Vädret var trots pessimistiska väderleksförutsägelser charmant, hotellet var mycket bra och mycket lärde man sig om Minorca (numera Menorca). Hans Aili gjorde en heroisk insats när han levandegjorde det som aldrig existerat, nämligen Frank Hellers inspirationer från staden Mahon och ön Minorca. En reseberättelse finns i I Sicksack (nedladdningsbar här) och en fotografikavalkad är planerad.


11 december, julbord i Stockholm

(OBS rättelse av den Fake News som tidigare hade råkat nästla sig in på denna plats). Det har blivit en tradition att samlas kring ett julbord i Stockholm. I år blev Julbordet tack vare Wilhelm Engströms kontakter på Sjöofficerssällskapets båt Seglarkronan, förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm. Det blev inte de Aderton utan de Sexton som i kajutan undfägnades med alla slags läckerheter. Det var inte platsen för några längre tal men stämningen var god och några nyheter kunde förmedlas. Om Wilhelm kan utverka ett lika förmånligt pris även 2019 återkommer vi gärna till Seglarkronan.

För aktiviteter under resp år, se länkar enligt nedan


2017

2016

2015

2014

2013

2012


Diverse möten under åren före 2012 


Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.


OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på en egen sida (se listan till vänster).

Aktiviteter under tidigare år

Utflykter/resor under tidigare år

De större utflykter/resor som genomförts är:

2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

2008 en utflykt till Köpenhamn

2009 en utflykt till Lund 

2010 en resa till Gdansk

2011 en resa till Själland

2012 en resa till Menton

2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

2014 en resa till Ungern

2015 en resa med Inlandsbanan

2016 en resa till Capri och Rom. Program och bilder finns

2017 en resa till Jönköping (kort beskrivning finns i aktiviteter 2017 

        här ovan)

2018 en resa till Minorca

2019 en resa till Danmark

Andra aktiviteter tidigare år

Andra länkar

Årsmötet 2011 (OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

Årsmötet 2010

Årsmötet 2009

Årsmötet 2008

Årsmötet 2007

07 mars, 2020