Aktiviteter 2017

Aktiviteter år 2017


6/3 och 13/3 Hellerprogram

Den 6 och 13 mars var det Hellerprogram i Stockholm. Göran Wessberg visade och kommenterade ett collage av Molanders serie Frank Heller berättar och stora delar av avsnitt 2 och 3 ur serien. Dessutom visades avsnitt ur Gründgens talversion av Storhertigens finanser från 1934 och nästan hela Murnaus stumfilm från 1924 inför 25 entusiastiska deltagare. Planer finns att upprepa detta arrangemang någonstans i Skåne.


29/4 Sisteapril i Lund

Den 29 april infann sig 32 glada sällskapsmedlemmar i den fullsatta Akademiska Föreningens stora sal för att avnjuta det ganska okända studentspexet Beethoven.


Handlingen utspelas i Österrike, wienerschnitzelns förlovade land. Storpotäten Furst Lichnowski skall gifta bort sin dotter Elise till Ludwig van Beethovens brorson. Ludwig beordras att skriva bröllopsmusiken. Men Ludwig får ingen arbetsro och hamnar på ett mentalsjukhus i Schwarzwald.

Komplikationer uppstår inför giftermålet eftersom Ulla och Carl Michael Bellman dyker upp och förför furstens dotter Elise. Intrigen tätnar allt mer…


Duktiga sångare och musiker, en hejdundrande stämning. Låten "Elises klagan” sjungen med djup basröst med melodin O´l Man River föranledde speciellt många dacapon.

Efteråt trerättersmiddag på Tegnér i AF-huset. Vin, tupp och trevlig stämning. Vår vice ordförande, professorn Dag Hedman, tog på sig skådespelar-byxorna och kåserade kring den kanske minst lästa Frank Heller-boken av alla, ”Andarna och Furustolpe”. Deltagarna fick även information av ordföranden om vad som är på gång i sällskapet.


Tack Kaeth Gardestedt som basade för detta lyckade arrangemang!


Och vi minns en av replikerna i spexet: ”Tycks livet enbart vara en  sexuellt överförbar sjukdom med hundra procents dödlighet?”


Fotografier från spexet och sittningen efteråt återfinns här.


31/5 Deckarkväll i Stockholm

Frank Hellersällskapet är liksom drygt hundra andra litterära föreningar med i paraply-organisationen DELS- De litterära sällskapen i Sverige. DELS ger ut den utmärkta tidskriften Parnass, som alla borde känna till – i alla fall just nu eftersom det senaste numret handlar om deckare. Och självklart har vi sett till att Frank Heller inte glöms i detta samman-hang. För att ge lite ytterligare publicitet åt Parnass och det svenska deckarundret ordnades en deckarkväll på Stadsbiblioteket i Stockholm den sista maj.


En tredjedel av kvällen ägnades åt Frank Hellers insatser på den kriminologiska parnassen. Göran Wessberg gav en kort översikt över Frank Hellers liv och författarskap enkannerligen hans detektivromaner Kejsarens gamla kläder och Tre mördare inträda. Därefter intog Wilhelm Engström podiet och kåserade om den mycket märklige problemlösaren och psykoanalytikern Dr Zimmertür.


I samband med deckarkvällen passade Göran Wessberg på att citera ett stycke ur Bo Lundins översikt över svenska kriminal-berättelser:

”Frank Heller är ett unikum i svensk kriminallitteratur, en lärd, begåvad och spirituell konversatör, som självsvåldigt och suveränt tvinnade samman ganska lösa intriger till storartad underhållning. Han var generös mot sina infall och sina läsare, hans böcker är episodiska blandningar av kåserier, rese-skildringar, lärda samtal och muntert svindlande kriminalskämt, ofta med den landsflyktige lundaakademikern och gentlemannatjuven Filip Collin, alias professor Pelotard, i huvudrollen.”


20/7 Födelsedagsfest i Trollenäs

Ett tjugotal hellerianer hade mött upp på författarens födelsedag den 20 juli i ett soligt väder. Traditionsenligt möttes vi på Trollenäs slott. Det var slottets dåvarande innehavare friherre Nils Trolles namnteckning som Serner själv ritat på det papper han presenterade i bankerna 1912.

Pär Henning hälsade deltagarna välkomna och pekade vagt med handen österut och berättade att där, någon kilometer bort, låg Bosarp, där Gunnar Serner växte upp. Men var det bara i Bosarp han växte upp? Strax söder om Bosarp ligger Stabbarps Gruva, under några år aktiv kolgruva, sedan lertag till Höganäs, och det finns tillfällen då familjen använder adressen Stabbarps Gruva. Fanns det två prästbostäder? Frågan väcktes men ingen kunde besvara den.

Därefter höll Pär Henning det traditionella föredraget ”Frank Heller för hundra år sedan”. (Text se nedan). I pausen packades picknickkorgarna upp, och ordförande Björn Teke berättade sedan om den kommande resan till Jönköping, om sällskapets deltagande i Bokmässan i Göteborg och övriga kommande aktiviteter. Sällskapets kassör Claes Lindskog berättade om bokauktionen som pågår, och hur man deltar i konstlotteriet.


Fotografier kan beskådas här. 


20/8 Bokbordet i Stockholm


20/8 Rapport från Rosenlund

Det var 46 personer som samlades den 20 augusti på Rosenlunds Herrgård i Jönköping för att ta del av Frank Hellers och hans släktingars relation till Herrgården.

Sammankomsten inleddes med en lokalt producerad drink. Därefter blev det lunch och kaffe i källarvåningen. Lennart Lindberg från Rosenlund Herrgårds Vänner inledde med en beskrivning av Herrgårdens historia, om Vännernas kamp för att den skulle behållas av kommunen och att den skulle renoveras. Deras arbete lyckades och nu står Rosenlund nyrenoverad med pietetsfull tidstypisk inredning.

Under ett uppehåll i regnandet kunde deltagarna ta del av det vackra och blommande rosariet i anslutning till Herrgården. En 1700-talsträdgård kommer härnäst att restaureras på den andra sidan av huvudbyggnaden.

Dag Hedman gjorde en exposé över Frank Heller och knöt ihop författarskapet i Unge Karl -Bertil von Birck som till stora delar utspelar sig i Jönköpingstrakten. Hans Aili, som tillsammans med sina syskon är de nu närmaste levande släktingarna till Frank Heller, redde ut släktskapet i förhållande till släkten Rydsjö. Intressant är att flera av släktingarna har etablerat sig som författare framför allt Elsie och Lennart Rydsjö. Hans citerade bl.a. ur Elsie Rydsjös bok Kavalkad.

Efter fruktpaus redogjorde Margareta Teke för den täta relationen mellan Frank Heller och släkten Lindman, vars nav var vice häradshövdingen Gustaf Lindman på Rosenlund i Jönköping. Margareta, som också är släkt med Frank Heller läste ur flera personliga brev som t.ex. belyste Gunnar Serners uppvaktning av de båda kusinerna Anna och Greta Lindman och det rörande brev som hans mor Elisabeth Lindman skrev till sin bror Gustaf på Rosenlund efter det att vår författare flydde landet 1912. (Dessa brev kommer att återges i kommande nummer av I sick sack.)

Björn Teke ställde ut ett antal godbitar ur sin samling och Frank Hellers samtliga bokverk.

Några nya medlemmar kunde räknas in och flera deltagare utryckte sin önskan att få komma med på sällskapets planerade resa till Menorca under hösten 2018.


September Bokmässan i Göteborg

För första gången deltog Frank Hellersällskapet vid den årliga bokmässan i Göteborg. Ett drygt 30-tal litterära sällskap presenterade på DELS scen sammanlagt över 60 föredrag, - ett av dem hette Frank Heller ställd mot väggen. Som skjutjärns-journalist uppträdde Göran Wessberg som grillade professor Hedman, alias professor Pelotard, alias Filip Collin, alias Frank Heller, alias Gunnar Serner om dennes/dessas liv och för-fattarskap. Framträdandet var annorlunda och applåderades. Efteråt blev det rusning till vårt bokbord där Pär Henning lyckades kränga alla böcker vi tagit med, ett 20-tal årsskrifter samt värvade två nya medlemmar.

Om erbjudandet återkommer att deltaga på så gynnsamma villkor som i år blir vi nog med vid någon kommande bokmässa.


7/10 Årsmöte i  Lund

Lördagen den 7 oktober var det årsmöte på Grand Hotel i Lund.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där Ivo Holmqvist valdes till ordförande avtackades den avgående ordföranden Björn Teke. Därefter presenterade Pär Henning den av honom redigerade årsskriften Till bords med

Frank Heller, den tolfte i ordningen på Pelotard Press. Före lunchen kåserade också Wilhelm Engström över temat Frank Heller och champagnen. Han avslutade med att elegant och professionellt sabrera en flaska  champagne samt lära upp Pär Henning att göra om det. Därefter drack gästerna bubblet. Fotografier från årsmötet och sabreringen finns här.


Här finns Årsredovisning, protokoll från årsmötet samt ny styrelse och övriga funktionärer.


Som meddelades på årsmötet 2016 har sällskapet genom en donation fått tre bilder utförda av vår sällskapsillustratör Petter Lawenius. Bilderna är av allra högsta klass.

1.Gunnar Serner och Annie Kragh utanför Palazzo Bonaparte i Rom är original till årsboken 2016

2.Annie Kragh på kamelryggen är från årsboken 2011.

3.Frank Heller – en äventyrshistoria var den första årsboken 2006.


De två senare är nummer 1 av 18.

Storlek inkl. passepartout 40x30 cm.

Bilderna kan ses på denna Hemsida (undersidan för skriftbeställning).


Förutom bilderna fanns det tre bokpriser – varav ett en komplett omgång av våra årsböcker. Totalt vinstvärde 10-12 000 kronor.

Dragning skedde vid årsmötet 2017 och vinnarna har presenterats i I Sicksack.


Presentation av den nye ordföranden:

Vår nye ordförande är inte helt obekant för sällskapets medlemmar. Han var med från begynnelsen, han är skåning bördig från Eslöv (ej långt från Bosarp)och bor nu på Österlen.  Han har medverkat i medlems-bladet och årsböcker och inte minst har han redigerat två årsskrifter, den om Frank Heller som radiodramatiker och den om Frank Heller som reseskildrare. Detta har han gjort fast han fram till för något år sedan varit bosatt i Nya Zeeland. Där har han varit lektor i Scandinavian Studies i flera omgångar, senare bl a lektor i Odense och professor i Gent. Liksom Gunnar Serner har han doktorerat i engelska i Lund. Han skriver flitigt om de mest skilda ämnen i ett flertal tidskrifter och andra publikationer.8/12 Julbord i Stockholm

Den 8 december fyllde 12 personer den trevliga kajutan på restaurangbåten Harö Krog i Stockholm för att intaga sedvanligt julbord. På grund av kockbyte var väl den lekamliga spisen inte så god och riklig som tillförne men den andliga spisen var det inget fel på. Den stod framför allt Wilhelm Engström för som upprepade sitt kulinariska kåseri från årsmötet i Lund. För att göra det hela ännu festligare inledde han med att 100 meter norr om båten samla hela gänget för att demonstrera sin skicklighet i sabrering. Champagnedropparna gjorde att vi omedelbart kom i god stämning.03 april, 2018