Svar 9

1       Hamlet (akt 3, scen I)           Att vara eller inte vara…

X       Macbeth (akt 1, scen VII)     Rätt   “…upon this bank and shoal of time”

2        Richard III (akt 5, scen IV)    En häst, ett kungarike för en häst!