Svar 8

         1          Du dåre, i denna natt…    Rätt, ej filmad (ännu?!)

         X          Inled mig i frestelse!         Sverigefilmad 1933

         2          Kejsarens gamla kläder      Tysklandsfilmad 1923