Frank Heller-sällskapet

Frank Heller-sällskapet


Historik


På Grand Hotel i Lund grundade den 29 september 2004 en samling Frank Heller-entusiaster ett litterärt sällskap i Frank Hellers namn för att främja kunskapen om och intresset för Gunnar Serner och hans verk.


Gunnar Serner (1886-1947) skrev alltså under pseudonymen Frank Heller. Han var sin tids störste svenske äventyrsförfattare. Hans romaner översattes till en mängd språk, filmatiserades och omarbetades till teaterpjäser och rentav till en operett.


Frank Heller-sällskapet har tagit som sin uppgift att samla och sprida kunskap om en märklig och i vår tid alltför bortglömd författare. Hans spännande och säregna äventyr är fyllda av humor och finess och fångar på ett oefterhärmligt sätt tidens anda. Den som är begiven på äventyr läser Frank Hellers romaner med behållning även idag.Verksamhet

Sällskapet har c:a 250 medlemmar.


Hittills har tio årsmöten hållits och tolv årsskrifter utkommit. Dessa skrifter kan beställas av alla. En beskrivning av skrifterna och hur man som icke-medlem beställer dessa, erhålls genom att klicka på årsskrifter (medlemmar klickar i stället på årsskrifter för medlemmar).


4-6 gånger per år skickas en medlemstidning "I sicksack genom Hellervärlden" med e-mail till alla medlemmar.


Varje år planeras en utflykt till någon plats med anknytning till Frank Heller, vartannat år inom Sverige och vartannat utomlands.


2005 gjordes en utflykt till Eslöv och Gunnar Serners ungdoms Bosarps Prästgård


2006 företogs en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge. (Klicka på bilden för att bättre se Casa Collina).


2007 gjordes en utflykt till Wanås slott och till Lösen, där vi fick en skymt av Gunnar Serners födelsehus Lösens Prästgård.


2008 företogs en utflykt till Frank Hellers Köpenhamn


2009 företogs en utflykt till Frank Hellers studiestad Lund


2010 gjordes en resa till Gdansk (Danzig) i Polen för att följa Frank Hellers äventyr där (bl.a vid spelborden).


2011 reste sällskapet till Själlands västkust för att söka Frank Hellers hustrus Annies rötter.


2012 reste sällskapet till Rivieran och Menton för att beskåda Frank Hellers tidiga och senare jaktmarker.


2013 blev den tänkta utflykten till svenska västkusten inställd.


2014 gjordes en resa till Budapest och pustan söder därom för att insupa kultur och Helleriana.


2015 gjordes en resa med Inlandsbanan från Östersund till Kiruna med sliperhugg längs vägen.


2016 gjordes en resa till Capri och Rom med fantastiskt väder (och mycket kultur och Heller förstås).


2017 gjordes en utflykt till Jönköping och Frank Hellers morbrors Rosenlunds Herrgård


2018 gjordes en resa till Storhertigens (och amiral Byngs) Menorca


2019 gjordes en inhemsk resa till Danmark med Marielyst och Stubbeköbing som delmål.03 okt, 2019