Tipssvar 4

4. Vad hette Frank Hellers bostad i Menton?

1)Villa Les Èglantines

X) Villa Pompadour

2) Villa St Yvyes