Bibliografi

Bibliografi

Titel

Beskrivning

Utg. år

Doktorsavhandling

1910

Novellsamling

1914

Monte Carlo-novellsamling

1914

Roman

1915

Novellsamling

1915

Novellsamling (med bl.a. Schaubel-Swoboda attentatet)

1915

Roman

1915

Novellsamling

1916

Äventyrsroman

1916

Novellsamling

1917

Salomon Cesars mästerkupp

Novellsamling (med bl.a. den svenske förbrytaren Karlsson)

1917

Schaubel-Swoboda-attentatet

Monte Carlo-roman (kort)

1917

Äventyrsserie

1917

Roman

1918

Novellsamling

1919

Roman

1919

Roman

1920

Roman

1921

Du dåre, i denna natt (årsbok 5)

Roman

1922

Novellsamling

1923

En arabesk

1923

Roman

1924

I sick-sack genom sinnevärlden

Novellsamling

1925

Roman

1925

Ballader till bröderna

Dikter

1926

Novellsamling

1926

Frank Hellers resehandbok (årsbok 10)

Var man äter vad i Europa 

1927

Roman

1927

Novellsamling

1928

Hur jag blev utpressare och andra berättelser

Novellsamling

1928

Novellsamling

1929

Eskapader

Novellsamling

1929

Storhertigens senare finanser (årsbok 13)

Roman

1930

Viskningar vid camemberten

Novellsamling

1930

Novellsamling

1931

Roman

1931

Roman

1932

Monsieur Collet, kejserlig äventyrare

Novellsamling

1932

Irrande vinter (årsbok 10)

Reseskisser 1932-1933

1933

Älska din nästa såsom dig själv!

Novellsamling

1933

Den stora filmen om Attila (årsbok 9)

Roman

1934

År och bankilometer

Novellsamling

1934

Novellsamling

1935

Storhertigens efterlämnade finanser (årsbok 13)

Roman

1936

Diagonal genom Europa (årsbok 10)

Reseintryck 1934-1937

1937

Från Jupiter till Pallas

Novellsamling

1939

Tre mördare inträda (årsbok 7)

Roman

1939

På detta tidens smala näs

Funderingar över ett liv

1940

Atlantis undergång

Roman

1941

Roman

1942

Gladiatorernas uttågsmarsch (årsbok 11 + Frank Heller som utrikeskorrespondent)

Anteckningar från Italien 1939-43

1943

De ödesdigra skorna

Novellsamling (kriminalhistorier)

1944

En romantisk historia

1945

En antologi sammanställd av Frank Heller

1945

I urval av Frank Heller

1947

Resa i Schweiz (årsbok 10)

Reseberättelse

1948

Fasadklättraren

Novellsamling (kåserier)

1966

I Monte Carlo och andra kåserier och noveller

Novellsamling

1985

Lund - språngbrädan till kontinenten och andra reseberättelser

Novellsamling

1986

Ur minnet och cigarettetuiet (årsbok 6)

Novellsamling (verkliga och overkliga minnen)

1988

Novellsamling

1990

Titlar markerade i listan ovan med blå fetstil anger att länk finns till recensioner eller kommentarer i olika utgåvor av I Sicksack (t om utgåva 20-2). Ibland finns ytterligare kommentarer  via länk benämnd Rec#2 eller i de årsböcker som anges med röd text inom parentes. 

Kommentarer kring Dr Zimmertür och psykologi finns här och här.

OBS Innehållsförteckning i Frank Hellers novellsamlingar återfinns via länken Noveller.

13 juli, 2020