Själland 11

Resa till Danmark

Sällskapets årliga utflykt gick 2011 den 27 augusti till Själland. Heller-tema i år var först och främst författarens hustru Annie. Hon växte upp i prästgården i Skörpinge, strax bortom Slagelse, där fadern var präst. Dit gick turen först och där togs vi emot av nuvarande innehavaren av prästgården, en ytterst sympatisk och gästfri person som f ö är sjukhusdirektör för sydvästra Själland, som bjöd på kaffe, kanelbulle och en lille en. Efter en snabb titt in i sockenkyrkan fortsatte färden.


Som vanligt när det gäller sällskapets augusti-utflykter blev det emellertid också annat kulturellt än helleriana. Särskilt för dem av oss som råkar vara skånelänningar finns mycken historisk gemenskap med Själland, ofta nog rätt så i skymundan av mer genuint uppsvensk historia.

Vid vårt andra stopp, Sorö, fanns det dock också helleriana att lyfta fram. Dels bodde Annies föräldrar här efter pappans pensionering och fick regelbundet besök av dottern med make, dels fanns här Annies syster och hennes make, vars öden under andra världskriget vår författare beskriver under rubriker som ”Min svåger sabotör Jensen”. Här avåts en alldeles förträfflig äkta dansk buffélunch på Restaurang Postgården, med sabotörens dotter, Annies systerdotter, som hedersgäst.

Efter lunchen promenerade vi till närbelägna Sorö akademi, får höra om Grundtvig och andra kändisar med anknytning till akademin. Akademins kyrka med Valdemar Atterdag - han som bl a brandskattade Visby - som här fått sitt sista vilorum liksom Absalon, ärkebiskop i Lund, och andra medlemmar av den inte minst i Skåne så inflytelserika Hvide-släkten avsågs besökas men var tyvärr stängd pga bröllop.


Nästa anhalt blev ett kortstopp vid S:t Bents kyrka i Ringsted. Om den står i Nordisk Familjeboks Uggleupplaga bl a att läsa att den är stor och vacker, att den ”förskrifver sig från 1080” och att den ”är en af Danmarks märkligaste kyrkobyggnader”. Bland dem som är begravda här märks framför allt Valdemar den store och Valdemar Sejr men också den svenske kungen Birger Magnusson, han som efter Håtunaleken bjöd in till Nyköpings gästabud.

Sista stopp blev vid Roskilde-dômen. Här i Frederik V:s kapell utspelar sig ju en festlig del av handlingen i ”Inled mig i frestelse”. Också andra Frank Heller-texter med Roskilde-anknytning finns. Svensk anknytning har Frederik IV:s sarkofag i högkoret, som sägs en gång ha varit i kaparen Lasse i Gatans besittning. Utanför själva dômen i ett särskilt mausoleum är begravda Frederik IX och hans svenska hustru Ingrid, faster till Carl XVI Gustaf. Och i staden slöts den fred som i princip gav Sverige dess nuvarande gränser.


Vi färdades med gemensam buss med avgång från både Lund och Malmö. Vädrets makter hade förutspåtts vara ogint sinnade men visade sig mest utgjuta sin vrede när vi satt i bussen. Vid ca 18-tiden vara vi tillbaka i Malmö och alla var överens om att det hade varit en mycket lyckad och trevlig dag.

   13 februari, 2012