Svar 13

X   Här vilar sig en annan                             OA’s gravsten