Svar 13

Fråga 13           Vad står det på Frank Hellers gravsten?

1  Even the weariest river winds somewhere safe to sea   Rätt

X   Här vilar sig en annan                             OA’s gravsten

2  Var hälsat, kors, mitt enda hopp               På latin på Strindbergs gravsten