Aktiviteter 2020

Aktiviteter år 2020


Frank Heller-sällskapets årsskrift 2019  

Det blev ingen årsbok hösten 2019. Den har växt till en större bok av Hans Aili om Frank Heller och Italien under andra världskriget:


Gunnar Serner levde åren 1939 till 1943 i Italien med hustrun Annie. Därifrån skrev han som Vecko-Journalens korrespondent en lång rad reportage, förstås under sin pseudonym Frank Heller. Serien om totalt 57 artiklar berättar om uppbrottet från sommarbostaden på Bornholm hösten 1939, om resan genom det krigförande Tyskland till Italien, om Mussolinis

välde, om livet, människorna och stämningarna i Italien under de första krigsåren. Hemresan till Sverige inleddes sommaren 1943 bara några få dagar innan Mussolini föll från makten. Reportagen som hittills bara vara

tillgängliga i tidskriftsarkiven utges nu tack vare Hans Aili som försett dem med initierade fotnoter och Pär Henning som redigerat, i större format och med betydligt fler sidor än sällskapets tidigare årskrifter och med hårda pärmar. Dess omfattning är sådan att den blev klar först 1 april.


Boken har skickats ut tilll alla medlemma2019. Övriga kan beställa den hos claeg.lindskogsnabelatelia.com. Se även undersidan Skrifter och böcker.


22 mars, Litterär matiné i Stockholm 

INSTÄLLD pga Coronakrisen

DELS (De litterära sällskapen i Sverige) fortsätter med sina litterära matinéer, nu i Hartwickska huset på St Paulsgatan 39 i Stockholm.

Vårt sällskap får möjlighet att presentera Hans Ailis Italienbok kl. 13.30 och delar tiden 13.30-15.45 med sällskapen för Jan Fridegård och Sara Lidman - vilken konstellation. Förhoppningsvis finns framme boken för utdelning och försäljning. Förutom Hans kommer Pär Henning att framträda. Individuell inbjudan har skickats till Stockholmskretsen. Anmälan till gwessberg1@gmail.com.

Premiären för litterära matineer i Hartwickska huset var mycket lyckad förra gången. Hoppas det blir lika stor uppslutning när vi har vårt framträdande. 


28 mars, Årsmöte med bokpresentation i Lund 

INSTÄLLD pga Coronakrisen. Ev kommer årsmötet genomföras via Internet (per capsulam). 


29 april, Spexafton i Lund

INSTÄLLD pga Coronakrisen

 

4 juni, Sommarprogram i Stavsnäs.

INSTÄLLD pga Coronakrisen


Försommaren

Vi hoppas fortfarande kunna arrangera en kort resa till Lösen någon gång på försommaren. INSTÄLLD pga Coronakrisen


15 augusti: Bokbord i Stockholm

INSTÄLLD pga Coronakrisen


20 juli: Firande av Frank Hellers födelsedag på Trollenäs

Trots Coronakrisen samlade firandet ett 20-tal medlemmar som i förvånansvärt vackert väder kunde lyssna till Ordförandens beskrivning av Frank Hellers göranden och låtanden för hundra år sedan.


31 augusti: Årsmöte

Rapport från årsmötet:

 

Årsmötet blev i kronvirusets tid en annorlunda tillställning. Kallelse och de olika skriftliga underlagen hade skickats ut till medlemmarna i god tid. Det elektroniska per capsulam årsmöte som genom-fördes via internettjänsten zoom den 31 augusti 2020 avlöpte under helt civiliserade former. Sammanträdesformen inbjuder inte till improvisationer eller utvikningar, varför mötet under ledning av ordförande Ivo Holmqvist avklarades på rekordtid.  Den sedvanliga dagordningen följdes och eftersom inga anmärkningar inkommit från medlemmarna lades verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna och styrelsen fick den ansvarsfrihet som revisorerna tillstyrkt.  Claes Lindskog valdes till kassa- och bokförvaltare på tre år och som sekreterare för samma tidsperiod Pär Henning. Eftersom Kaeth Gardestedt och Eva Klang-Vänerklint avsagt sig omval valdes i stället Lisbet Wirsén och Charlotte Broms in också de på tre år. Omval av Ivo som ordförande och revisorer samt valberedning.

Efter det att det formella mötet avslutats diskuterades ett antal frågor som väckts av Göran Wessberg. Bl a handlade det om Sverige läser, ett eventuellt Hellerprogram  i höst i Skåne, den litterära matinén i Stockholm i mars  och beställning av ett bokstöd med Hellermotiv.

Styrelsen återkommer i dessa frågor.

 

Dag Hedman, sekreterare vid årsmötet.


Verksamhetsberättelse och bokslut skickades ut innan mötet och följande länkar finns till protokoll och en lista på styrelsen.


24-27 september: Bokmässan i Göteborg

Bokmässan blir i år digital pga Coronakrisen


Årsskrift 2020

Nu återgår vi till traditionen med en årsskrift som belöning för att du betalar din medlemsavgift. Titeln i år är Frank Heller och England med Frank Hellers /Gunnar Serners göranden och låtanden i England. 

Wilhelm Engström har varit redaktör och utskicket till alla medlemmar skall vara avslutat 24 oktober. 

 

Oktober 2-5, Traditionell utlandsresa i Frank Hellers fotspår

INSTÄLLD pga Coronakrisen

Vi siktar på att genomföra denna resa hösten 2021 i stället. Mer information kommer.


1 november: Litterär Hellermatiné i Stockholm

Det blev ju ingen möjlighet för oss att få presentera Hans Ailis bok med Hellers reportage från Rom under andra världskriget på en av DELS litterära matinéer i mars. Nu får vi dock ett tillfälle att tala om vår nya årsbok och om Frank Heller och England söndagen den 1 november i det Hartwickska  huset på Sankt Paulsgatan i Stockholm kl. 14 den 1 november.

INSTÄLLD pga Coronakrisen

 

10 December: Julbord på Seglarkronan i Stockholm 

I december hoppas vi att corona-krisen är över så pass att vi kan träffas på Segelkronan på Skeppsholmen kl. 13 den 10 december.

Det av Wilhelm Engström framhandlade priset är 495 kr. Anmälningar senast den 1 december till gwessberg1@gmail.com

INSTÄLLD pga CoronakrisenSep sida 2021-07-27