Verksamhet 06

 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för perioden den 18 oktober 2005 – den 2 oktober 2006 för

FRANK HELLER-SÄLLSKAPET

Sällskapet bildades vid en sammankomst på Grand Hotel i Lund den 29 september 2004, dvs på årsdagen av den första dagen av det liv som ledde Gunnar Serner till hans författarskap. Sällskapet avslutar nu sitt andra verksamhetsår.

Sällskapets första ordinarie årsmöte ägde rum den 18 oktober 2005 i Lunds nations lokaler i Lund. Årsmötet omvalde Frank Orton som sällskapets ordförande, Fredrik Elg, Jan Hemmel och Ivo Holmqvist som styrelsemedlemmar på tre år, Lennart A Berg och Per Wikén, respektive Solveig Ståhl, som revisorer och revisorsuppleant samt nyvalde till två vakanta platser som valberedningsmedlemmar jämte sällskapets ordförande, som enligt stadgarna är självskriven medlem, Hans Welinder och Gunilla Wärle.

Styrelsen har under verksamhetsperioden därmed bestått av Frank Orton, ordförande, Dag Hedman, vice ordförande, Carl Johan Evander, sekreterare, och Anders Hammarqvist, kassaförvaltare, samt Gertrud Bern, Fredrik Elg, Jan Hemmel, Ivo Holmqvist och Petter Lawenius. Till styrelsen har vidare adjungerats Claes Lindskog, som bistått kassaförvaltaren och handhaft bl a sällskapets bokförsäljning (se nedan)

I anslutning till årsmötet visades första avsnittet av SVT:s prisade serie "Frank Heller berättar. Fyra program av Jan Molander om en författare och den tid han levde i.", som spelades in på 60-talet och senast repriserades på sensommaren 1973. Jan Hemmel, medarbetare till Molander, kommenterade och förmedlade hågkomster från inspelningarna.

Vid årsmötet höll vidare Dag Hedman ett anförande om ett i viss mån angränsande och mycket spännande men ganska okänt ämne, nämligen "Frank Heller på scen och filmduk - här och utomlands".

Vid instundande årsmöte den 2 oktober kommer andra avsnittet av Molanders TV-serie att visas, också nu med kommentarer av Jan Hemmel, och Dag Hedman kommer att tala om "Frank Heller och världskrigen". Före årsmötet visas dessutom på nytt första avsnittet av Molanders TV-serie.

I mars ägde filmvisning rum i sällskapets regi på Filminstitutet i Stockholm enligt följande rapport: "Ett femtontal medlemmar mötte upp på Filmhuset. De fick sig inledningsvis till del senaste nytt från sällskapet och en introduktion till "Herr Collins äventyr" från 1943 av medlemmen Jan Olsson, professor i filmvetenskap i Stockholm. Efter diverse bekymmer av teknisk art visades så filmen, vars intrig i sann hellersk anda vävt ihop delar av böckerna "Herr Collins affärer i London" och "Herr Collins sällsamma äventyr". Det var fart och fläkt med Stig Järrel och Elof Ahrle bland dem som flankerade en elegant Anders Henrikson som Filip Collin och en sedvanligt bullrande Thor Modéen som den ryske storfursten Mikael Nikolajevitj. Efteråt blev det helleriana av det mest skilda slag på passande restaurang Ciao Ciao Grande intill Östermalmstorg inklusive förevisning av hellerska originalmanuskript och böcker med författardedikationer till förläggaren Dahlberg och köpenhamnsvännen Henning Berger."

Sällskapets ordförande gästade i april författarens gamla skola, Katte i Lund, vars kamratförening fick sig till livs ett föredrag om "Frank Heller och Katedralskolan".

I maj färdigställdes första utgåvan i sällskapets planerade skriftserie, "Frank Heller - en äventyrshistoria". Det är en presentation av författaren, hans verk och hans rollfigurer i en hellerskt charmerande blandning, signerad Petter Lawenius och Fredrik Elg med expertförord av Dag Hedman. Utgivningen har skett på sällskapets förlag Pelotard Press med mycket generösa tryckningsbidrag av Sparbanken Finn i Eslöv, Handelsbanken Lund City och SEB. I sammanhanget bör noteras dels Sparbankens anknytning till författarens uppväxtort, dels att de båda andra bankerna är arvtagare till just de kreditinrättningar, som författaren hade så famös kontakt med den septemberlördag 1912, då han lämnade Sverige med ångaren Gylfe.

I augusti besökte 37 medlemmar Bornholm och Casa Collina över ett veckoslut. Basstation var Danchelshus i Allinge, där Nenne Camitz och sönerna Fredrik och Johannes Lindh stod för värdskapet och en mycket god lördagmiddag. Senare på kvällen var det så urpremiär för programpunkten "Frank Heller-teatern ger…". Radiopjäsen "Olyckshotellet" spelades upp i Jan Hemmels handfasta regi med bejublat deltagande av medlemmarna Carl Johan Evander, Eva Klang Vänerklint, Eric Owers, Leif Thelandersson, Ferid Vänerklint och Marianne Öhman. Røgerier i Allinge och Gudhjem gästades, Hammershus på öns nordspets och Helligdomsklipperne på öns dramatiska riviera besågs, bitvis i strilande regn, och Opalsjön, ett glasbruk och Østerlars typiskt bornholmska rundkyrka ingick också i programmet. Men höjdpunkten var ändå besöket på Casa Collina, där innehavarens syster, Lillian Hjorth-Westh, tog emot, Dag Hedman berättade på plats om "Frank Heller och Bornholm" och flera av deltagarna förmedlade charmerande minnen från tidigare besök.

Under året har medlemmarna Birgitta Salén och Björn Teke skänkt böcker till sällskapets bibliotek och bokförsäljning i övertygelsen att t ex dubbletter kommer till bättre nytta hos andra medlemmar än i det egna vindsförrådet. Denna sällskapets bokförsäljning har i första vändan innefattat ett erbjudande till medlemmarna att förvärva böcker utan bibliofilt värde till enhetspriset 100 kr jämte porto, ett enhetspris, som innebär att köparen stödjer sällskapets verksamhet med ett mindre men för sällskapet betydelsefullt belopp.

Under året har vidare Gertrud Bern ombesörjt införskaffandet av ljudinspelningar med författaren från Sveriges Radio. Leif Thelandersson har välvilligt låtit iordningställa en arkiv- och sammanträdeslokal i Malmö, som fortsättningsvis disponeras av sällskapet. Genom medlemmen Ulf Uland har sällskapet förvärvat kopior av orginalmanuskripten till tio olika noveller av författaren.

Styrelsen har fortsatt kontakten med Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, Frans G. Bengtsson-sällskapet och Fakirensällskapet för gemensamma aktiviteter under samlingsbeteckningen "En Fyra Skåne". Liksom arbetet med att färdigställa en sällskapets hemsida innefattar denna kontakt för närvarande merendels överväganden och planering.

Sällskapet hade i början av september drygt 120 betalande medlemmar samt ytterligare ett sjuttiotal, som då påmindes om sitt medlemskap eller om att de anmält sitt intresse att bli medlemmar men ännu inte erlagt sin medlemsavgift. Sällskapets tillgångar redovisas särskilt.

Stockholm och Lund den 1 oktober 2006.

För styrelsen

Frank Orton Carl Johan Evander