Trollenäs 12

Utflykt till Trollenäs 2012

Trollenästräff om författaren för 100 år sedan

I fjol den 20 juli var det ju jämnt 125 år sedan som författaren Gunnar Serner föddes i Lösen utanför Karlskrona för att några år senare flytta med familjen till prästgården i Bosarp. Det högtidlighöll sällskapet med en enligt utsago mycket lyckad och välbesökt träff i Bosarp  och på närbelägna Trollenäs, föregånget av en ceremoni på Norra Kyrkogården i Lund.

Mot den bakgrunden prövade sällskapet att den 20 juli i år anordna en ny träff på Trollenäs slott, nu med huvudtemat ”Vad gjorde författaren denna dag 1912”.

Också i år var gensvaret bland medlemmarna stort, närmare ett 30-tal hade anmält sig (se deltagarlista). Som senast samlades vi framför ån på trappan nedanför själva slottet. Där berättade mångårigt eminenta slottsguiden Kristina Backe om fakta och skrönor med anknytning till slottet tills vädret inspirerade till fortsättning i slottskyrkan strax intill.

I Café Slottsstugan intogs så kaffe och kakor efter egen smak och börs. Där uppmärksammades att det den 28 september i år är  100 år sedan som Gunnar Serner lämnade Malmö och Sverige med postångaren Gylfe. Det skedde dels genom ett anförande med den Sernerciterande rubriken ”Denna gyllene septemberdag år 1912”, dels genom att Pär Henning berättade om vad författaren in spe företog sig tidigare under det året.

Vidare informerades om sällskapets  Rivieraresa  i början av november, om en imponerande bokdonation från Annie Serners danska släktingar, om ett och annat om författaren och Annie, som inte inflöt i den senaste årsskriften, om förhoppningarna att lösa sällskapets arkiveringsfråga genom välvilligt tillmötesgående från Trollenäs slottsherres sida och om eventuell framtida samverkan med Onsjö härads hembygdsförening.


Man kan väl hoppas att födelsedagsfirandet i fjol med årets lyckade uppföljare kan vara upptakten till en sällskapets återkommande tradition.

Det hoppas i alla fall Frank Orton

Lars med Gunilla på g                                                               Bert, Susanne och Hanne beundrar slottet

...beskådade av Lars-Åke                                            Lars med fräsiga hatten

Ing-Marie och Lars med stavarna                             Claes förbereder i Lars-Åkes åsyn

Veronica, Gunilla och Lars                                                         Thorsten och Maud välkomnas

Kristina, Wilhelm, Ellen, Susanne & Pär i väntans tider    Bert, Claes & Lars-åke tittar åt olika håll  

Frank & Lars m rödbyxorna mot fin bakgrund                                    Nu börjar vi

Välkommen, Kristina                                                                                 Kristina Backe i högform

 Helmi m fl på slottstrappan                                                                        Kristina i kyrkan...

...med åhörare...JP...                                                           ...bl a Ulla, Pär & Wilhelm...

..liksom Lars, Maud, Thorsten......                                                       ...och Ing-Marie

...medan Ingrid, Gunilla & Lars kollar deltagarlistan               Pär, Susanne, Ulla och Frank på parad

Lars med Helmi efter väl förättat värv                         Pär, Frank & Lars-Åke på hemväg

   11 oktober, 2012