Om hemsidan

Om hemsidan


Navigation på denna hemsida sker i första hand genom att använda länkarna i linjalen till vänster där alla huvudsidor är listade. Från resp huvudsida kommer man till undersidor genom att trycka på länkar med blå text. Tillbaka från en av dessa undersidor kommer man genom att välja en ny huvudsida eller genom att trycka på vänsterpil högst upp på vänster sida. Om länken i stället var till en sida utanför denna hemsida, stänger man den sidan och återvänder till Frank Heller-hemsidan genom att trycka bort adressen längst till höger om Internetadressen.


När ändringar införs på någon av hemsidans sidor får denna sida alltid ett nytt datum och "Startsidan" får samma datum. Alla ändringar med datum läggs alltid in på sidan "Om hemsidan". Viktigare ändringar beskrivs också på "Startsidan".


OBS att de flesta undersidor med fotografier nu är Worddokument eftersom hemsideshanteraren inte kan lägga bilder där man vill ha dem utan de flyter omkring ohämmat. Tyvärr kan öpppningen av ett sådant Word-dokument ta sin tid men det brukar gå!


Varje ändring kan ta timmar att få in pga tillkommakortanden i hemsideshanteraren. Vissa uppgifter kan därför ibland vara sena eller ej korrigerade, vilket då beror på fatalt vredesutbrott från redaktörens sida, vilket vi ber om ursäkt för.


Synpunkter eller förslag till förbättringar skickas lämpligen till e-postadress "infosnabelafrankheller.se". Snabela användes inom hemsidan i stället för @ i alla e-postadresser för att förhindra att sökmotorer skickar skräppost till dessa adresser. När Ni vill skicka e-post till dessa adresser måste Ni dock använda @

Nyheter på hemsidan

Här noteras alla faktaändringar i nyhetsutbudet på sällskapets hemsida och undersidor. Startsidan sammanfattar viktigare förändringar och ändringar i startsidan noteras ej här. Numera införs inga länkar till ändrade sidor i dessa Nyheter. Inga länkfelsrättningar eller andra tekniska felrättningar bokföres här.   

Medlemssidan har kompletterats med info om spexkvällen i Lund 30 april samt filmafton i Stockholm; Kalendariet har kompletterats och Nya En Fyra Skåne-sidan har fått ett kalendarium för stadsvandringarna; Framsidesbild för skrift #9 införd på beställningssidorna;

15-05-12

Kalendariet har kompletterats med en detaljerad beskrivning av Inlandsbaneresan den 27 juni samt en utökad beskrivning av Trollenäsmötet den 20 juli. I Sick Sack nr 3, 2015, är inlagd för nedladdning.

15-05-20

Medlemsidan har nu länk till en text och bilder från medlemsträffen Siste April i Lund. I Sick Sack nr 4, 2015 är inlagd för nedladdning.

15-06-14

Sidan för Nya En Fyra Skåne har uppdaterats med en bild från stads-vandringen 15.06-14

15-06-17

Referat och bilder finns från Inlandsbaneresan i Frank Hellers fotspår, se Medlemssidorna

15-07-15

Avverkade aktiviteter har överförts från Kalendarium till Medlemssidan. Text kring Årsmöte samt inbjudan till Heller-matiné har införts i Kalendariet.

15-09-14

Årsmötesrefererat, referat från Trollenäs samt från Hellersamling på ABF finns infört på Medlemssidorna. Inbjudan till Jullunch finns införd på Kalendarium.

15-11-04

Fotografier från årsmötet 2015 finns införda (länk på Medlemssidan)

15-11-07

Datum för julbordet 2015 korrigerat i Kalendariet till 9 dec.

15-11-20

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu som länk från "Medlemmar"

15-12-06

Inbetalning av medlemsavgifter har förtydligats på" Medlemmar" och på "Nya En Fyra Skåne"-sidan

15-12-15

Kontaktinfornationen på sidan "Kontakt med sällskapet" har utökats och förtydligats. Sidan "Frank Heller-sällskapet" har uppdaterats.

15-12-22

Bild på nya styrelsen införd (nås via länk från" Medlemmar")

16-01-18

Länk till Frank Heller-illustratören Petter Lawenius övriga verk införd på "Frank Heller-sällskapet"

16-01-22

I Sicksack 2016 nr 1 går nu att ladda ned från "Medlemmar". "Kalendarium" uppdaterat, "Medlemmar" uppdaterad med rapport från julbordet dec 2015

16-01-28

Årsskrift # 10 införd på skriftförsäljning internt och externt

16-01-29

Information om årsskrifter och bokförsäljning har brutits ut ur "Medlemmar" och har fått en egen sida "Skrifter och böcker" (se linjal tv). Referenser ändrade på sidan "Kontakt med sällskapet"

16-01-31

Aktiviteter åren 2014, 2013 och 2012 har brutits ut från "Medlemmar" och lagts in på resp undersidor med länkar från "Medlemmar"

16-02-01

Information om hur man navigerar på hemsidan har lagts in på "Startsidan"

16-02-02

Aktiviteter år 2015 har brutits ut från sidan "Medlemmar"och lagts in på en egen undersida med länk från "Medlemmar"

16-02-03

Alla recensioner och kommentarer till FHs böcker som publicerats i I Sicksack kan nu nås via länkar från "Bibliografi"

16-02-07

Sidan "Kalendarium" uppdaterad: spexafton fulltecknad.

16-03-02

Casinokväll i Malmö den 8 mars 2016 finns beskriven via länk på sidan "Medlemmar", motsv text borttagen på sidan "Kalender"

16-03-13

Sidan "Kalender" uppdaterad med Bokbord 21 augusti

16-03-20

Sidan "Medlemmar" uppdaterad med info om föredrag samt med länk för nedladdning av I Sicksack 2016 Nr 2. Undersidan "2015" kompletterad med uppgifter om föredrag.

16-04-03

Sidan "Medlemmar" uppdaterad med en länk till en rapport från Siste April i Lund samt en länk för nedladdning av I Sicksack 2016 nr 3.

16-06-12

Sidan "Medlemmar" uppdaterad med länkar till rapport från Trollenäs, bokbord, årsmöte och Capri-Rom-resan samt länk för nedladdning av I Sicksack 2016 nr 4. Sidan "Kalendarium" uppdaterad med Julbord i Stockholm 2016.

16-11-19

Länkar till Årsredovisning och aktuell lista på förtroendevalda inlagd på sidan "Medlemmar"

16-12-14


Sidan "Frank Heller-sällskapet" uppdaterad. Sidan "Skrifter och böcker": Beställningssidorna kompletterade med skrift #11 Frank Heller och Italien

16-12-18

Länken till Lindmanska släktsidan på sida "Frank Heller-sällskapet" är korrigerad

17-01-15

I Sicksack 2017 nr 1 kan nu laddas ned från sidan "Medlemmar"

17-01-27


Sidan "Medlemmar" har kompletterats med info om konstlotteriet samt om julbord i Stockholm dec 2016. Verksamhetsåret 2017 infört. Sidan "Kalendarium" uppdaterad med program för 2017.

17-01-27

Sidan Medlemmar uppdaterad med händelser 2017, händelser 2016 flyttade till separat undersida, sidan Kalendarium uppdaterad map 2017 och 2018.

17-11-05

Inbetalningskort för 2018 inlagda för nedladdning, div fel rättade. Årsskrift 2017 införd på skriftbeställningssidorna.

17-11-07

Sidan Bibliografi uppdaterad med länkar till recensioner t.om I Sicksack nr 17-5

17-11-09

Sidan Kalendarium har kompletterats med info kring anmälningar till årets julbord

17-11-29

Sidan Medlemmar uppdaterad med formalia från årsmötet. Sidan Kalendarium uppdaterad med prel program för hela 2018

18-01-24

Sidan Medlemmar uppdaterad med I Sicksack  2018 nr 1

18-01-30

Sidan Kalendarium uppdaterad med aktuella arrangemang den 4 och 5 mars samt med spex den 27 april

18-02-02

Sidan Kalendarium uppdaterad med pris och anmälningsinformation till Lundaspex den 27 april.

18-02-26

Sidan Medlemmar uppdaterad med refererat 4+5 mars, Aktiviteter 2017 flyttad till ny undersida, Kalendariet justerat map genomförda aktiviteter.

18-03-07

Sidan Nyheter på hemsidan omdöpt till Om hemsidan och allmän info flyttad dit från Startsidan

18-03-11

I Sicksack 2018 Nr 2 nu nedladdningsbar från sidan Medlemmar; Medlemmar är uppdaterad med ett referat från Ivos föredrag den 5 mars; Kalendarium något kompletterad; Undersidan "2017" har fått en korrigerad funktionärs- och styrelselista;

18-04-03

Sidan Medlemmar uppdaterad med ett referat från årets spex i Lund

18-06-10

I Sicksack 2018 nr 3 finns nu för nedladdning från Sidan Medlemmar

18-07-01

I Sicksack 2018 nr 4 finns nu för nedladdning från Sidan Medlemmar, Sidan Medlemmar uppdaterad med referat från Trollenäsmötet samt bokbordet.

18-09-21

Sidan Medlemmar uppdaterad med rapport från årsmötet samt en kort info om Minorcaresan. Sidan Kalendarium uppdaterad.

18-11-12

Sidan Medlemmar kompletterad med information från Minorcaresan samt länkar till Capri-Rom-resan. I Sicksack 2018 nr 5 nedladdningsbar från sidan Medlemmar. Sidan Kalendarium uppdaterad. Länkar till nya bankgiroblanketter har införts.

18-11-20

Småfel på sidan Medlemmar rättade

18-11-24

Ytterligare småfel rättade på sidan Medlemmar. Vinjett Jul-Heller införd.

18-11-29

Sidan Kalendarium kompletterad med Hellerkväll 27 maj 2019

18-12-13

Sidan Kalendarium: DELS-kvällen i mars inställd. Text om julbordet 2018 borttagen (rapport kommer senare på sidan Medlemmar)

19-01-19

Sidan Kalendarium är kompletterad med info om en Hellerkväll den 1 april samt preliminärt datum och plats för Årsmötet; Sidan  Medlemmar har ett korrigerat reportage från Julbordet 2018.

19-02-03

I Sicksack 2019 nr 1 finns nu förnedladdning på sidan Medlemmar, sidan Kalendarium kompletterad med bokbord 20 augusti. Tillägget "Nya" i Nya En Fyra Skåne borttaget på flera ställen. 

19-02-07

På sidan Kalendarium har datum för årets spex fastställts till 30 april.

19-02-19

Kalendarium har uppdaterats med slutinfo om årsmötet samt om Sisteaprilspexet. I Sicksack 2019 nr 2 finns för nedladdning på sidan Medlemmar

19-03-27

Kalendarium har uppdaterats med evenemang 16 april i Stockholm

19-04-10

Medlemssidan har uppdaterats med information och formalia från årsmötet. I Sicksack nr 3 2019 finns för nedladdning på Medlemssidan.

19-07-04

Medlemsídan uppdaterad med händelser t om 25 augusti. Motsvarande händelser i Kalendarium borttagna. 

19-09-01

Danmarksberättelsen kompletterad med bilder. Sidan Frank Heller-sällskapet kompletterad med resor 2018 och 2019.

19-10-03

Kalendariet uppdaterad med info om Deckarföredrag, julbord i Stockholm och Malmö samt info om den kommande boken om Frank Heller och Italien under Andra världskriget. I Sicksack 2019 nr4 finns för nedladdning från Medlemssidan. 

19-10-06

Julbordet i Malmö inställt (påverkar Kalendarium och Startsidan)

19-11-03

Medlemssidan uppdaterad med rapport från julbord och länk till I Sicksack 2020 nr 1; Kalendariet helt uppdaterat med program för 2020.

20-01-28

Uppdaterad Kalendarium med mer information om årsmöte, Londonresa etc

20-03-07

Kalendarium uppdaterad pga inställda evenemang och pga utkommen bok. 

20-04-01

Sidan Skrifter och böcker har kompletterats med skrift #13 samt boken "Frank Heller som utrikeskorrespondent" 

20-04-11

Sidan Medlemmar har uppdaterats: Länkar finns nu till aktiviteter 2018 och 2019 som ersätter tidigare text

20-04-12

Sidan Medlemmar har uppdaterats: Länk till I Sicksack 2020-2 införd.

20-04-27

Sidorna Medlemmar och Kalendarium har uppdaterats med nya och inställda aktiviteter. Sidan Bibliografi har kompletterats. 

20-07-13

Sidan Medlemmar: Kort beskrivning av firandet på Trollenäs samt en länk till I Sicksack 2020-03 har lagts till; På sidan Kalendarium har firandet på Trollenäs tagits bort.

20-08-28

Sidan Medlemmar: Kort rapport från årsmötet 31 augusti införd liksom länk till I Sicksack 2020 #4; Sidan Kalendarium: Mer info om julbord den 10 dec. 

20-10-18

Sidan Kalendarium: Julmiddagen inställd pga Corona 

20-12-02

Sidan Kalendarium: Uppdaterad med inbjudan till Londonresa, planerat årsmöte, inställd spexafton; Sidan Medlemmar: Uppladdning av "I sicksack" nr 2020-5 nu inlagd, uppdaterad med inställda evenemang 2020. 

21-01-29

Sidan Skrifter och Böcker: Lista på utgivna skrifter kompletterad. Länkade dokument: Porto för 2021 inlagt. 

21-02-02

Sidan "Medlemmar" har uppdaterats med dokumentation från årsmötet 2020 samt uppladdning av I Sicksack 2021-1 och 2. Sidan "Kalendarium" har kompletterats med prel info om FH-födelsedagen den 20 juli. 

21-04-25

Sidan "Kalendarium" har kompletterats med info kring FH-födelsedagen på Trollenäs samt årsmöte samma dag. "Medlemmar" har kompletterats med länk för nedladdning av "I Sicksack nr3, 2021". 

21-07-01

Rapport från årsmöte införd på sidan Medlemmar. Samma möte borttaget från sida Kalendarium.

21-07-21

Aktiviteter 2020 på sidan Medlemmar lagt som separat dokument med länk från Medlemmar

21-07-27

Bilder från Årsmöte kompletterade med bilder av Jerry 

21-08-02

Kalendarium kompletterad med julbord och Litterär matiné. I Sicksack nr 4, 2021 finns på sidan Medlemmar för nedladdning.

21-09-14

Medlemssidan uppdaterad med länk till årsmötesprotokoll samt styrelselista. Kalendarium: Datum för litterär matiné ändrad till 31 oktober. 

21-09-15

Medlemssidan uppdaterad med referat och bilder från Englandsresan samt referat från litterära matinéen. I Sicksack 2021 nr 5 går nu att ladda ner från Medlemssidan. Kalendariet är uppdaterat.  

21-11-11

Tre länkar till nyinspelade poddar finns på Medlemssidan

21-11-22

Sidan Böcker och skrifter samt därtill länkade beskrivningar uppdaterade med nya boken Frank Heller som brevskrivare. 

21-12-11

Sidan Medlemmar uppdaterad med I sicksack nr 1 2022 samt referat från julmiddag samt information om FH-utställning på Lunds UB. Sidan Kalendarium är uppdaterad med aktiviteter 2022 samt årsbok 2022.

22-02-18

Medlemssidan uppdaterad med korrekt internetadress till Ivos litterära hemsida. 

22-02-23

Medlemssidan har nu länk till ett Sveriges Radioprgram om tidiga skandinaviska kriminalförfattare

22-02-28

Ytterligare tre poddar finns nu länkade från Medlemssidan

22-03-18

FLASH om poddar och Lundspex införda på förstasidan, mer info om Lundaspex inlagt på sidan Kalendarium. 

22-03-19

Sisteaprilspexet på Kalendariumsidan är inställt. I Sicksack nr 2 2022 finns för nedladdning på sidan Medlemmar.

22-04-07

Extra medlemsmöte infört på Kalendariesidan, Lösenresan flyttad från Kalendariet till Medlemsidan, Bokbod inlagt på Kalendariesida, I Sicksack 2022-nr 3 kan laddas ned från Medlemssidan. 

22-06-17

Rapport från årets utflykt till Lösen finns via länk på sidan Medlemmar

22-06-29

Protokoll från extra medlemsmöte 5 juli finns på sidan Medlemmar

22-07-19

Information infört på medlemssidan från årsmöte 20 juli

22-07-22

Information om årsskrifter uppdaterade på sidan Skrifter och böcker. Aktiviteter 2021 samlade via länkad undersida.

22-07-23

Länk till protokoll från årsmöte 2022 infört på Medlemssidan

22-09-07

Preliminärt program för närmaste året har införts på sidan Kalendarium, Årsskrift 2022 har utdelats och finns beskriven på sidan Skrifter och böcker.

22-10-02

Detaljerat program för slutet av 2022 finns på sidan Kalendarium

22-10-15

Mer info om resan till Schweiz nästa år finns på sidan Kalendarium. Mer info från årsmötet finns på sidan Medllemmar, där också I Sicksack nr 4, 2022 finns för nedladdning.

22-10-19

Sidan Medlemmar kompletterad med länk till Rapport från Jullunch i Malmö 2022 samt från Julbord i Stockholm.

22-12-18

En ny sida Frank Hellers skattkammare har skapats med alla länkar till poddar och annat.

23-01-11

Frank Hellers skattkammare har kompletterats med I Sicksack 2023 nr 1, Kalendariet har mer info om årsmötet och resan till Schweiz. 

23-02-14

Kalendariet har uppdaterats med mer information om årsmötet och om spex i Lund.

23-03-01

Anmälan till Schweizresa införd på Medlemsidan som kompletterats med prel rapport från Årsmötet. Kalendariet uppdaterat.  

23-04-20

Årets skrift har införts i Beställningsdokumentet kring årsskrifterna. Lundaspexet siste april och författarens födelsedag beskrivs i Medlemssidan, Kalendariet har justerats. 

23-07-30

Fylligare rapport från årets födelsedagsfirande finns på Medlemsidan, liksom en rapport från Bokmässan. Senaste I Sicksack finns för nedladdning på Frank Hellers skattkammare. Kalendariet för 2023 har uppdaterats med information om julmåltider.

23-10-04

 Sicksack 2023 nr 4 kan nu laddas från Frank Hellers skattkammare. Rapport från årets Schweizresa finns på sidan Medlemmar, Kalendariet har uppdaterats. 

23-11-30

Sicksack 2024 nr 1 kan nu laddas från Frank Hellers skattkammare. Rapport från årets julbord i Stockholm och Malmö finns på sidan Medlemmar, Kalendariet har uppdaterats.

24-01-28

Sicksack 2024 nr 2 kan nu laddas ned från Frank Hellers skattkammare, rapport från årsmöte 2024 finns på sidan Medlemmar, aktiviteter 2023 finns via länk på samma sida.

24-04-19

Rapport från årets Siste-aprilspex införd på sidan Medlemmar.

24-05-23