Aktiviteter 2013

Aktiviteter 2013

Under 2013 företog föreningen ingen resa (den blev inställd).


Sällskapet (och Frank Heller och andra lundaförfattare) uppmärksammades 2013 på den nya kulturportalen www.kulturportallund.se. Måhända är det våra strävanden tillsammans med Lunds Stadsbibliotek som burit frukt.

Januari 17, 2013: "Dagföredrag med mersmak"

Rivstart på Helleråret blev det med ett lunch-föredrag av vår ärade viceordförande, professor Dag Hedman. I kajutan på pråmrestaurangen Harö Krog med vacker utsikt mot Strömmen kåserade han som en försmak på årsboken om Frank Heller och översättningarna och också något om Frank Heller som översättare och skribent på främmande språk, enkannerligen tyska. Det handlade över huvudtaget mycket om Tyskland som var den viktigaste marknaden för Frank Heller att komma ut på även om det var knackigt med honorar i början. Det blev faktiskt bättre efter 1933!  En hel del översattes också till några centraleuropeiska språk via tyskan men där var det sämre med arvodering.

Dag berättade också något om Frank Hellers beredvillighet att anpassa sina berättelser för en annan läsekrets än den svenska. Han kunde mycket väl tänka sig att byta ut en tysk skurk mot en polack för att få bli utgiven. Dag underströk hur beroende författaren var av extra inkomster för att klara av de två husen på Bornholm och i Menton. Avslutningsvis visade Dag upp några av Hellers verk i olika utländska översättningar. En nöjd oktett gick ut i januarisolen stärkta av lunch och förmerad kunskap om Frank Heller. Ni andra fick vänta till årsskriften kom.

Februari, 2013: Vår egen väckelsepredikant och andra

Vår oförtröttlige hedersordförande Frank Orton är nästan ständigt på resande fot för att sprida budskapet om Frank Heller (och samtidigt värva nya medlemmar). Detta låter som om man talar om en väckelsepredikant och det stämmer ju nästan. Han talade under rubriken Frank Heller – en svindlande succé på Biblioteket Väster i Lund den 11/2 och för Bibliotekets vänner i Höllviken den 23/2 samt som den förste under samarbetsformeln ”En Fyra Skåne” på Senioruniver-sitet i Jönköping den 18/2 för 175 åhörare.

Överallt där Frank Orton drar fram lyckas han plocka upp nya medlemmar, vilket jag (som håller i hemsidan) och som tillika är kassör tackar speciellt för.

Och vår flitige medlem Jan Torsten Ahlstrand höll föredrag i Travellers´ Club i Malmö om hur Gunnar Serner förvandlade sig till Frank Heller.

Mars 16, 2013: Dag föreläser om den kommande årsskriften.

Denna dag var det styrelsemöte hemma hos Dag Hedman men det föregicks av att han upprepade och varierade sitt anförande från januari i Stockholm i det att han nu kunde berätta ännu mer om vad årsskriften om Frank Heller och översättningarna kommer att handla om.

Han hade denna gång fördelen av att kunna visa upp flera rariteter ur sitt bibliotek i det att den samlade skaran på 15 personer fick äran att sitta i hans vardagsrum.

Mars 21, 2013: Frank Hellerafton på Jonsereds herrgård.

Aftonen var organiserad av Göteborgs universitet. Kvällen ingick i den nystartade föredrags-serien ”I glömda poeters sällskap”. Nu är ju Frank Heller ingalunda glömd, så det får betraktas som ren tur att det gick att få med honom i denna serie, där det förra föredraget handlade om Lotten von Kraemer (som grundade Samfundet De Nio) och nästa kommer att uppmärksamma 300-årsjubileet för barockpoeten Johan Runius. Tjugo personer samlades kring vår vice ordförande Dag Hedman, som berättade om Gunnar Serners liv och verk. Det bläddrades flitigt i de böcker, tidskrifter och fotografier som skickades runt som bevismaterial.

              Dag i klassisk pose

Det som tydligt engagerade lyssnarna var frågan om Frank Hellers tillgänglighet för generationer som inte är skolade på samma sätt som Serners samtida i klassisk historia och litteratur. Här argumenterade vår vice ordförande för att böckerna är tillgängliga, njutbara och spännande även om man inte har en fotnotsapparat med, som förklarar alla obskyra anspel-ningar.

Kvaliteten på de sista tio årens produktion (1937-47) diskuterades också livligt. En falang (herr Hedman) ansåg att även slutfasen är högkvalitativ och läsvärd, medan en annan (delar av auditoriet) betraktade den som en nedgångsperiod. Gissningsvis kan de negativa reaktionerna bero på att Frank Heller under de sista tio åren orienterade sig mot nya genrer (pusseldeckaren, den historiska romanen och novellan-tologien), vilket kan vara des-orienterande för den som vill ha mer av den gamle, vanlige Frank Heller.

Sällskapets sekreterare Pär Henning var på plats och lyckades värva nya medlemmar och sålde även årsböcker. Summa summarum: en lyckad kväll i Frank Hellers fotspår.

Sällskapet (och Frank Heller och andra lundaförfattare) uppmärksammades 2013 på den nya kulturportalen www.kulturportallund.se. Måhända är det våra strävanden tillsammans med Lunds Stadsbibliotek som burit frukt.

Juli 20: Trollenäs på författarens födelsedag

Nu får det väl sägas ha blivit tradition att ses i Trollenäs slotts-park på författarens födelsedag den 20 juli – i år var det tredje gången. Liksom tidigare var temat ”Vad gjorde Frank Heller för jämnt 100 år sedan?”, förmedlat av Pär Henning och Frank Orton, som också berättade om sällskapets planer. Dagens höjdpunkt var när tidigare skolstyrelseordföranden i Eslöv, mer än 90-åriga Mary Nilsson, berättade om författaren. Bl.a. förmedlade hon vad hon hört av sina svärföräldrar, som bodde i Bosarps prästgård på 1920-talet. Jöns Serner hade då ännu inte pensionerats men väl lämnat sin syssla till vikarier och själv flyttat till Blekinge. Hon kompletterades elegant av lokalhistoriskt botten-kunnige Georg Welin.

Härefter blev det fika, som 25-talet deltagare dock inte intog på stora slottstrappan med dess tilltalande utsikt över ån och näset, som gett slottet namn. Vädrets makter var nämligen i välvilligaste laget (!) och man fick söka sigtill träd-skuggan därintill. Besked att ta med eget kaffe hade utgått i för-väg, medan sällskapet bjöd på rikligt med kaffebröd. Intressant, opretentiöst och trivsamt verkade vara det allmänna omdömet om detta möte.

Augusti 18: Bokbord i Stockholm

Världens längsta bokbord säger man att det årliga augustijippot på Drottninggatan i Stockholm är. Vårt sällskap disponerade detta år ett 1.8 meter långt bord, lagom stort för att lägga upp ett 20-tal Hellertitlar och samtliga års-böcker. I ena ändan av bordet stod vår roll-up och den drog en strid ström av besökare från kl. 11 till 17 så Wilhelm Engström, Gunilla Persson, Staffan Rydbeck och ordföranden hade fullt upp att göra med att dela ut information, svara på frågor och kränga böcker, något som lyckades mycket bra. Mest efterfrågade var Herr Collins affärer i London, Storhertigens finanser, Kejsarens gamla kläder och den första årsboken om Frank Hellers liv och verk och den om hasarden. Bordet fick också celebert besök av utrikesministern Carl Bildt som övertalades att köpa Storhertigens finanser och Du dåre i denna natt.

September 14: Årsmöte 

Detta ägde rum på Grand Hotel i Lund lördagen den 14 september med början kl. 12. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomgicks varefter Dag Hedman presenterade årsboken.  Mer info finns under länkarna Årsmöte 2013, Verksamhetsberättelse 2013 samt Förtroendevalda 2013.  

November: Heller på stadsbiblioteket i Stockholm

På stadsbiblioteket i Stockholm under november uthängdes ett antal foton och texter som berör Frank Heller och Hellerböcker  fanns framtagna (tyvärr inte allt. Det som ligger i magasinet kommer man inte åt för närvarande eftersom radonhalten i källaren anses för farlig), och framför allt var det två framträdanden i Rotundan:

Den 6 november kl.18.30 föreläste Dag Hedman under rubriken Vår störste äventyrsförfattare och lördagen den 23 kl. 14 äntrade Frank Orton och Göran Wessberg scenen för att i dramatiska former kåsera om En svindlande succé. Därtill sjöng Bo Forssell en Hellerballad.

Tipspromenad genomfördes med bokpriser till fromma för ett ökat Hellerintresse.

December 10: Hellerjulbord i Stockholm 

Tisdagen den 10 december samlades Hellerentusiaster för att aväta julbord i kajutan på Harö Krog (= Nordens Ljus) som numera ligger förtöjd vid St Eriksbron. Förutom lunch á 450 kronor serverades andlig spis i form av två miniföredrag.

Bo G Hall – en trogen Heller-dyrkare och tillika numera ordförande i DELS berättade om sitt Hellersamlande och Håkan Hallstedt vars ena merit är att vara generaldirektör för Lotteriinspektionen och vars andra för oss viktiga är att vara född och döpt i Lösens socken gav oss några inblickar i den fascinerande spelvärlden av idag som vi får jämföra med den av i går i Hellers författarskap.

1 februari, 2016