Aktiviteter 2012

Aktiviteter 2012

- 15 mars genomfördes den traditionella filmaftonen på Filmhuset i Stockholm. Mer information finns i medlemsblad nr 3, 2012.

- 20 juli hade sällskapet för andra gången en uflykt till Trollenäs. Se referat med fotografier. Tyvärr hann aldrig någon förhandsinformation om denna aktivitet in på hemsidan.

- Deltagandet i bokbordet i september i Stockholm blev ej av eftersom arrangörerna med kort varsel flyttat tidpunkten till augusti.

- September 28. Årsmöte genomfördes stadgeenligt och allt om årsmötet kan man läsa här.


- September 30 genomfördes i samspel med ”De Fyra Förträffliga Lundensiskt Litterära F-sällskapen”, eller kort och gott ”En Fyra Skåne”, dvs Fakirensällskapet, Frank Heller-sällskapet, Frans G. Bengtsson-sällskapet och Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet en litterär stadsvandring i Lund med start kl 14.00 på Grand Hotell. Arrangemanget vände sig denna gång till de fyra sällskapens egna medlemmar, men om det slår väl ut, är tanken att i samarbete med Lunds turistbyrå och Lunds stadsbibliotek erbjuda ett antal öppna men avgiftsbelagda vandringar under den varma hälften av 2013. Ett fylligare referat finns.

Den sjunde årsboken Frank Heller och Rivieran är klar och har skickats ut till 2012 års medlemmar (såvida de inte redan fått den på årsmötet). De som inte fått skriften bör höra av sig till Claes Lindskog för att utröna orsaken (mailadress "claesg.lindskogsnabelatelia.se")

- November. Detta jubileumsår 2012 företog föreningen en resa till Frank Hellers Menton med besök också i Monte Carlo, Nizza och San Remo. Resan gynnades av ett fint väder de flesta dagar och ett strålande hotell vid Medelhavet böljor. Se mer på länken Menton eller länken Program. 

- Den 6 december: Franska chansoner i Stockholm. Vi var inte många Hellerianer men desto mer entusiastiska dels i handklappning för musikduon Maria Henningson och Lars Textorius som i den vintriga decemberkvällen framförde en bukett franska chansoner av Brel, Brassens, Piaf, Barbara med flera, dels i manifesterandet för denna kväll samverkande Vänföreningen för svenska studenthemmet i Paris av vad vi gjort och gör i Frank Hellersällskapet. Vår medlem Björn Kinberg fick stående ovationer för sin briljanta satiriska framställning av hur han försökte få fram den rätta adressen till Villa St Yves i Menton. Föreningens ordförande deklarerade på stående fot att han vore intresserad av ett medlemskap och en pigg, böjd 80-årig dam stapplade fram och ville absolut veta mer om denne intressante författare.

1 feb, 2016