Årsmöte 2011

Årsmöte 2011

(Ursprungliga rapporten har tyvärr försvunnit. Detta är en rekonstruktion)

Måndagen den 3 oktober samlades de medlemmar som hade möjlighet till det sedvanliga Årsmötet även denna gång på Malmö Nations Pub. 

De som kom tididigt hade återigen möjlighet att se tredje delen av den Molanders TV-serie i fyra delar om Frank Heller. 

Under pausen visades också ett bokbord med ett antal Frank Hellerböcker och intresset för

köp visade sig över förväntan trots det denna kväll begränsade utbudet (endast 1 bok per titel och bara de mer ovanliga

titlarna). För komplett utbud se Bokförsäljning.

Sedan blev det (äntligen?) tid för själva årsmötet. Föredragningslistan var:


    Ö
ppnande


Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän

Föredragningslistan och mötets utlysande

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Val av tre styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och ordförande

Övriga frågor

Avslutande

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och Göran Wessberg valdes till ny ordförande efter Frank Orton som blev hedersordförande. Styrelsen finns att läsa om här.  Mer detaljer om mötet i övrigt kan man läsa i Årsmötesprotokollet 2011.

  1 maj 2013