Svar 2

Fråga 2  Frank Heller hette ju i själva verket Gunnar Serner. Men han hade ett förnamn till.   Vilket var det?

          1           Henrik

            X         Martin           Martin Gunnar Serner, så hette han

            2         Urban