Årsmöte 2010

Årsmöte 2010

Måndagen den 30 september samlades de medlemmar som hade möjlighet till det sedvanliga Årsmötet men denna gång i Malmö Nations Pub. 

De som kom tididigt hade återigen möjlighet att se den första delen av Molanders TV-serie i fyra delar om Frank Heller. Sedan fick vi se den enda kvarvarande delen av "Inled mig i frestelse" från 1933 med bl.a. Bullen Berglund. Därefter var det paus med förtäring, som som numera traditionsenligt inte bara var alldeles utmärkt utan också gratis (även om det inte finns någon fri lunch). Under pausen visades också ett bokbord med ett antal Frank Hellerböcker och intresset för köp visade sig över förväntan trots det denna kväll begränsade utbudet (endast 1 bok per titel och bara de mer ovanliga titlarna). För komplett utbud se Bokförsäljning.

Sedan blev det (äntligen?) tid för själva årsmötet. Föredragningslistan var:


    Ö
ppnande


Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän

Föredragningslistan och mötets utlysande

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Val av tre styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och ordförande

Övriga frågor

Avslutande

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och om mötet i övrigt kan man läsa i Årsmötesprotokollet 2010.

Efter årsmötet spelade Pär Henning upp Henrik Hahrs intervju med Gunnar Serner från 1943 varefter Göran Wassberg presenterade årets skrift (#5) "Frank Heller och hasarden". 

Deltagarna återfinns på närvarolistan.

Lars och Gunilla i entréen                                 Välkomna till årsmöte allesammans

Jan berättar                         Elisabeth och Louise konverserar med Lars i

bakgrunden

Grundarna Frank och Anders verkar nöjda           Jan och Göran i

diskussionstagen

Petter med Eva och Ferid i bakgrunden    Thorsten underhåller Dag

Frank och Anders fortsatt nöjda                              Lars-John och Anita ser ut att

trivas

Glada miner på Elisabeth och Gunilla                   Gunilla beundrar Lennart

Jan, Jan Torsten och Christer i tankar                     Jerry i kaffetagen

Eva med fingrarna i syltburken     Louise och Thorsten på hugget

Föreläsare utbyter erfarenheter                            Pär och Ulf minglar

Claes säljer böcker till Tommy                                     Lennart och Lars i kameraposer

Iris och Göran mediterar                                Iris med Hanne i bakgrunden

Kjell begrundar arrangemanget    Louise och Göran framför kameran

Petter på humör                                  Hanne i rött

Kolla, där är kameran!                 Såja, det blev ju bra.

Lars, Elisabeth och Gunilla ler mot fotografen (Jan gör det inte)   Göran och Per vid

baren

Petter och Jan i samspråk                                  Pär och Tommy lyssnar uppmärksamt

Jan bläddrar (i årsskriften som utdelades till deltagarna). Jan T lyssnar på Jan H

Ordföranden och sekreteraren tittar i papper                   Iris med två X Göran

Ulf, Lennart och Gunilla på åhörarplatser                           Ordföranden läser verksamhets-

berättelsen

Jan och Eva är roade                                                 Sekreteraren lyssnar

Claes redovisar ekonomin...            ....med Dag och Petter fokuserade (på vad?)

Göran avslutar om spel

  10 december, 2010