Årsmöte 2009

Årsmöte 2009

Måndagen den 28 september samlades de medlemmar som hade möjlighet till det sedvanliga Årsmötet i Lunds Nations Penthouse. Det fjärde avsnittet av Molanders TV-serie om Frank Heller visades, varefter de av vår vördade ordförande beställda snittarna (från Malmö Nation nota bene) inmundigades till de mer flytande förfriskningarna. Allt smakade härligt (och inte bara för att de var gratis).

Under pausen visades ett antal Frank Hellerböcker och intresset för köp visade sig över förväntan trots det denna kväll begränsade utbudet (endast 1 bok per titel och bara de mer ovanliga titlarna). För komplett utbud se Bokförsäljning.

Sedan blev det (äntligen?) tid för själva årsmötet. Där gicks Verksamhetsberättelsen igenom. Efter årsmötet visades Muranus stumfilm fråm 1923 "Die Finanzen des Grosshertzogs" med kommentarer av Dag Hedman varefter Pär Henning presenterade årets skrift (#4) "Frank Heller och Lund.

Om mötet i övrigt kan man läsa i Årsmötesprotokollet 2009. Några bilder finns f.n. ej tillgängliga.

10 december, 2010