Skrifter och böcker

Frank Heller-sällskapets skrifter och böcker


Årsskrifter

Sällskapet ger varje år ut en årsskrift som oftast anknyter till temat för årets resa.


Medlemsavgiften berättigar till ett gratisexemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre årsskrifter till ett rabatterat pris. För de nytillkomna medlemmar, som ej fått tidigare skrifter som medlemsförmån eller medlemmar, som önskar förvärva fler ex. för att t.ex. ge till nära och kära, finns en möjlighet att till ett förmånligt pris köpa alla utgivna skrifter. Se länken Årsskrift för en beskrivning av de olika årsskrifterna, de recensioner som finns av skrifterna samt hur man som medlem beställer dessa.


En beskrivning av skrifterna och hur man som icke-medlem beställer dessa, erhålls genom att klicka på årsskrifter.

Hittills har sjutton årsskrifter och två extra inbundna böcker utgivits:  

2006: Nr 1. Frank Heller en äventyrshistoria


2007: Nr 2. Frank Heller som radiodramatiker


2008: Nr 3. Frank Heller och Köpenhamn


2009: Nr 4. Frank Heller och Lund


2010: Nr 5. Frank Heller och hasarden


2011: Nr 6. Frank Heller och Anne


2012: Nr 7. Frank Heller på Rivieran


2013: Nr 8. Frank Heller och översättningar


2014: Nr 9. Frank Heller och filmen


2015: Nr 10. Frank Heller som reseskildrare


2016: Nr 11. Frank Heller och Italien


2017: Nr 12. Till bords med Frank Heller


2018: Nr 13. Frank Heller och Storhertigen av Minorca


2019: Frank Heller som utrikeskorrespondent (inbunden extrabok, utkom 2020)


2020: Nr 14. Frank Heller och England


2021: Frank Heller som brevskrivare

(inbunden extrabok, utkom 2021)


2021: Nr 15. Om Frank Heller


2022: Nr 16. Frank Heller och kritikerna


2023: Nr 17. Frank Heller och Schweiz

Böcker


Alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar har möjlighet att utnyttja sällskapets Bokförsäljning av Frank Hellers antikvariska  böcker. OBS det har nu kommit in nya titlar inkl "Den svenske förbrytaren Karlsson" och "Salomon Cesars mästerkupp", bägge i faksimilupplaga.

För närvarande kan vi till den, som är medlem, också förmedla ett förmånligt erbjudande att till reducerat pris förvärva en samling kriminalnoveller av Gunnar Serners vän och kollega Axel Essén. För mer information, gå till Bokförsäljning. 

Vi kan också erbjuda två nyutkomna volymer av Dag Hedman om Frank Heller-lärjungen Gösta Palmcrantz. För mer information om böckerna och om hur man skaffar dem, gå till Gösta Palmcrantz.

19 feb, 2023