Styrelse 2015

Styrelse 2015

Delar av den nya styrelsen finns att beskåda på bilden nedan, som togs vid styrelsemöte 2016-01-16.


Stående från vänster till höger: Claes Lindskog, Pär Henning, Dag Hedman (stående, nåja), Eva Klang.

Sittande från vänster till höger: Kaeth Gardestedt, Jan Hemmel, Björn Teke.


Wilhelm Engström och Hans Aili var ej närvarande.

 18 jan, 2016