Svar 12

Fråga 12  Det beror i någon mån på hur man räknar, men vilket antal kan sägas bäst spegla det antal böcker, som Frank Heller lät ge ut?

          1              34

           X                45

          2              56           Rätt