Tipssvar 1


    V
ilken roman utspelar sig i Menton?


1) Europas mest hatade man

X) Kriget som sldrig tog slut

2) Tre mördare inträda