Svar 5

Fråga 5  Frank Heller dedicerade sin första roman till en annan berömd engelskspråkig författare. Vilken?

1        Charles Dickens

              X        Rudyard Kipling               Rätt

2        Mark Twain