Kontakt med sällskapet

Hur få kontakt med Frank Heller-sällskapet?
Allmänna frågor: Kontakta Frank Heller-sällskapet på följande e-postadress: infosnabelafrankheller.se.


Årsavgift: Årsavgiften är för närvarande 150 kronor för enskild medlem eller 200 kr för flera familjemedlemmar på samma adress.


Avgiften insättes på Bankgirokonto: 116-6842 med angivande av 'Frank Heller-sällskapet, Lund' som adressat samt eget namn, postadress, telefonnummer och ev e-postadress.


OBS Betalning till Nya En Fyra Skåne har ett annat bankgiro! För info se Nya En Fyra Skåne-sidan.


Beställning av antikvariska Frank Heller-böcker eller sällskapets årsskrifter görs på e-postadress: claesg.lindskogsnabelatelia.com. För övrig information se sidan Skrifter och böcker.

31 jan, 2016