Aktiviteter 2015

Aktiviteter 2015

7 mars, 2015, Rapport från filmafton i Stockholm


Denna gång visades för första gången i Sverige Gustav Gründgens talversion av Storhertigens finanser. Meningarna bland tittarna var delade om denna filmatisering var bättre eller sämre än Murnaus stumfilm tio år tidigare. Filmerna skiljer sig mycket åt. Gründgens har till exempel helt koncentrerat sig påkärlekshistorien mellan storhertigen och storfurstinnan. Filip Collin figurerar här enbart som detektiven Pelotard och har fått en alltigenom komisk roll, säkert beroende på att man valt den populäre tyske skådespelaren Heinz Rühmann för denna gestaltning.

Var det för att filmen var så olik den litterära förlagan, som ju var en stor succé, som den inte hittade någon svensk distributör? Ett exemplar av den svårfunna filmen, finns nu hos sällskapets sekreterare ifall någon skulle vara intresserad av att se den. 

Det intressanta med kopian var också att den följdes av en ”Wochenschau” som beskrev den tyska arméns framgångar på olika fronter under 1942. Detta kan få en att tro att den kopia vi har gjordes som krigsunderhållning för de tyska soldaterna. Flera av Hellers böcker gavs ju också ut som Feldpostausgaben, d v s de var trycka i ett billigt och behändigt format som soldaterna kunde ha med sig i fält.


30 april, 2015 Spexafton i Lund

 

Denna kväll samlades nästan 50 medlemmar för att först se ett klassiskt Lundaspex "Nero" för att sedan avnjuta en välsmakande måltid på Kulturen. Frank Orton och Björn Teke som var initiativtagare avtackades och Frank gav en kort information om den utflykt som planeras ske längs Inlandsbanan efter midsommar i år. Presentationen verkade gillas av populasen varför fortsatt planeringsverksamhet genomförs. Mer info samt bilder från evenemanget finns på denna länk.


27 juni- 3 juli, 2015 Resa med Inlandsbanan


Detta år företogs resan inom Sverige och vi följde Frank Heller i spåren (ha! ha!) mha Inlandsbanan från Östersund till Kiruna. Referat med länkar till bilder finns på denna länk.


20 juli: Hellers födelsedag på Trollenäs slott


Som vanligt var det Hellermöte i Trollenäs den 20 juli – Serners födelsedag. Ett tjugotal deltagare fick först höra om Frank Heller år 1915. Därefter berättade Anders Iacobaeus om sällskapets resa med Inlandsbanan (ett väl fram-fört referat, trots att organisatören var ofin nog att ge honom enbart ett fåtal minuter att förbereda sig). Det hela avslutades med picknick på trappan framför slottet.


16 augusti: Rapport från bokbordet i Stockholm 


För tredje året i följd deltog sällskapet med eget bord vid världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm i augusti. Strålande väder lockade många till att stanna hos Pär Henning och flera andra medlemmar som skötte ruljangsen. En ny medlem värvades och Hellerböcker såldes för 1100 kronor.


3 oktober: Årsmöte i Lund


Mötet ägde rum på Grand Hotel i Lund lördagen den 3 oktober 2015, kl 12:00


Årsmötet var besökt av en 30-tal medlemmar, som valde Björn Teke som ny ordförande efter Göran Wessberg samt Kaeth Gardestedt som ny medlem. Hedersordförande Frank Orton adjungerades till styrelsen. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna genomgicks och styrelsen erhöll ansvarsfrihet. En länk till mötesprotokoll finns här liksom ett antal fotografier. 


Delar av den nya styrelsen finns att betrakta här.


Efter det formella årsmötet serverades det en lunch och därefter presenterades årsskriften "Frank Heller som reseskildrare". Själva skriften var tyvärr inte färdigtryckt men blev tryckt och utskickad under november. Efter detta spelades det upp några radioinslag av Frank Heller, som knyter an till årets tema. Det rör sig om de tre inslag i Dagens eko sända januari 1946, där Frank Heller rapporterar från Schweiz.11 oktober: Litterär matiné om Heller


Egentligen skulle Ivo Holmqvist i sin egenskap av redaktör för årsboken ha stått i talarstolen i Hedénsalen på ABF i Stockholm söndagen den 11 oktober men olyckligtvis måste han bli kvar längre än förutsett i Nya Zeeland. I stället blev det trojkan Hans Aili, Pär Henning och Göran Wessberg som underhöll ett auditorium på 30 personer i halvannan timme, vilket var en bra uppslutning en vacker hösteftermiddag. Göran gjorde en översikt hur viktigt resandet hade varit för Hellers författarskap, Pär hade fått tag på radioreportage som Heller gjorde 1946 – ett av dessa spelade vi upp. Han berättade också om resan med Inlandsbanan i Hellers rälsspår i juni. Avslutningsvis talade Hans Aili om Heller och Italien. Då kom han också in på Hellers förhållande till Mussolini och vissa tidstypiska antisemitiska inslag hos Heller.

Ett bokbord stod uppdukat – böcker såldes och en ny medlem värvades.


17 november

Frank Orton, hedersordförande, höll föredrag om Frank Heller för sällskapet Heimdall i Malmö.


November: Årskrift "Frank Heller som reseskildrare" skickades (något försenad) ut med post till alla medlemmar.December 9: Rapport från julbordet i Stockholm

Den 9 december var det dags för ett numera traditionsenligt julbord på konstnärsbåten Harö krog i Stockholm. Mellan varven på smörgåsbordet berättade Pär Henning om resan med Inlandsbanan i juni och Björn Teke om sitt Hellerintresse och samlande. Under året kommer vi att presentera ytterligare några godbitar ur hans samlingar.

03 apr, 2016