Bokbeställning

Bokbeställning, Frank Hellers böcker 

OBS Några nya titlar har kommit in, inkl "Den svenske förbrytaren Karlsson" och "Salomon Ceasars mästerkupp", bägge i faksimilupplaga

Kära medlem!

Sällskapet vill kunna erbjuda medlemmar att köpa Frank Hellers böcker på ett enkelt och smidigt sätt. Styrelsen försöker därför kontinuerligt att antikvariskt införskaffa så många titlar av samtliga utgivna som möjligt.  

Vi har både nyare exemplar (d.v.s. yngre än 1948) och äldre upplagor. En rätt stor del utgöres av förstaupplagor både häftade och inbundna. Dessa äldre upplagor betingar ett högre pris än de tidigare saluförda och detta högre pris är förstås avhängigt om det är en första upplaga eller inte, hur ovanlig titeln är och i vilket skick boken är.  

Efter bokförsäljningen under årsmötet och efter anskaffningen av några nya titlar har vår prislista uppdaterats. I denna (nu också förenklad) finns ett pris angivet för samtliga böcker, som f.n. finns i lager beroende på upplaga och skick. Prislistan uppdateras efterhand som utbudet genomgår en större förändring. 

Skicket på de inbundna är i allmänhet bra. Om det är en förstaupplaga, finns i listan en notering om huruvida inbindningen omfattar det ursprungliga omslaget eller ej. Skicket på de häftade varierar mellan "Bra" (lästa men inga eller ringa skador) till "Hyggligt" (smärre till större skador främst i rygg, men "håller ihop"). Några förstaupplagor är i så dåligt skick att de ej håller ihop men har av pietetsskäl ej kastats utan säljs till ett lågt pris.

Alla priser i listan täcker föreningens utlägg och inkluderar ett litet stöd till sällskapet. De nyare upplagorna säljs till enhetspriset 100 kr/st (50 kr för "hyggligt" skick). Porto är ej inkluderat i prislistan utan tillkommer (f.n. 40 kr för 1 tunn bok, 56 kr för ca 3 böcker o.s.v.).

Prislistan är skriven i Excel. Den har nu förenklats och för att få överblick är det tänkt att man har kolumnrubrikerna kvar medan man "scrollar" upp och ned bland titlarna. Om detta känns ovant eller inte fungerar, är det lättast att bara begära en utskrift som då ger 2 sidor i liggande A4. 

Om man inte har Excel eller om man bara vill veta vad som finns i lager tittar man i tillgänglighetslistan. Denna lista är i Word.

Beställning sker genom e-mail till Claes Lindskog (claesg.lindskogsnabelatelia.com). Glöm inte att ange exakt vilken upplaga Du vill ha och om Du har ett alternativt önskemål (om det första ej längre finns). Du får en bekräftelse per e-mail på att efterfrågad bok/böcker finns och portokostnaden anges. Om Du då beställer boken/böckerna, skall Du betala in beloppet till sällskapets Bankgirokonto (OBS numera enbart bankgiro!) 116-6842 med angivande av ”Frank Heller-sällskapet, Lund” samt ange Ditt namn, Din adress och ev. e-postadress på talongen. Om det är knepigt få med all info prioritera då Ditt namn så att jag kan spåra beställningen via e-mail. När summan inkommit postas beställningen.  

Bokbeställning, övriga böcker 

Vi kan dessutom till den, som är medlem förmedla ett förmånligt erbjudande att till reducerat pris förvärva en samling kriminalnoveller av Gunnar Serners vän och kollega Axel Essén med efterord av vår vice ordförande, Dag Hedman, som gärna understryker att han inte har någon som helst ekonomisk reveny av denna bokförsäljning. Essén skriver i samma genre som Serner och borde därför ha sitt givna intresse för medlemmarna, helt bortsett från att de båda herrarna kände varandra och till och med hade planer på ett litterärt magasin, som de skulle redigera tillsammans.

Beställning görs lämpligen genom att man  skriver till zenzat@telia.com eller ringer till 040/48 54 18. Postadressen är Zen Zat AB, Västra Alstad PL 59, 231 95 Trelleborg. För att få specialrabatten bör Du ej glömma att meddela att Du är medlem av Frank Heller-sällskapet.  

Vi kan också erbjuda två nyutkomna volymer av Dag Hedman om Frank Heller-lärjungen Gösta Palmcrantz. För mer information om böckerna och om hur man skaffar dem, gå till Gösta Palmcrantz.

6 juli, 2013