Sthlm film 07

Filmvisning i Stockholm 2007

Den 13 februari samlades Stockholmsmedlemmar på Filmhuset för filmvisning av (vilken del?) Jan Molanders serie om Frank Heller. Bo Forsell framförde även av sina egentonsatta FH-visor.

I den icke visade bilden skymtar bl. a Björn Kinberg, Göran Wessberg och Ted Bergman

16 december, 2008