Svar 7

         1          Dr Zimmertür säger farväl

         X          Monsieur Collet, kejserlig äventyrare          Rätt (rätt lätt!)

         2          Salomon Cesars mästerkupp