Tipssvar 3

3. Vem har gett en livfull beskrivning av Monte Carlo före Frank Heller?

1) Selma Lagerlöf

X) Oscar Levertin

2) August Strindberg