Lösen 07

Utflykt till Wanås och Lösen

Den 25 augusti, 2007 (en lördag) anlände ett antal intresserade till Wanås Slott, där vi mottogs av slottsfrun Marika Wachtmeister, som guidade oss i slottsparken med dess många konstverk, varav det mest kända är Maman. De uthus, som hade kulturhistoriskt intresse förevisades också och det faktum att Wanås har norra Europas största ekologiska kobesättning med automatisk hantering av korna, nämndes också. Efter en lunch i cafeterian fortsatte vi till en Frank Heller-utställning i Lyckeby bibliotek, som invigdes denna dag. En information om Gunnar Serners uppväxt i Lösens Prästgård gavs i Lösens kyrka. Prästgården gick tyvärr ej att besöka men vi fick en skymt av den på hemvägen. En lista på deltagarna finns.

Samling vid Wanås

Slottsfrun välkomnar ordföranden (och kassören?)

Franco i gruset

Sekreterarparet på väg genom slottsparken med sina trogna följeslagare

Världsberömda Maman (skulle skeppas någon månad senare till sin ägare)

Fascinerande studie i Skånesten

Avtackning i det gamla spannmålsmagasinet

Lunch på slottsområdet: Dag (halv baksida), Frank, Ingvor samt Ivo

Frank Heller-utställning i Lyckeby bibliotek med bl. a av biblioteket från föreningen köpta FH-böcker

Bibliotekschefen invigningstalar

Lösen-kännaren Bo Nilsson samt (bl. a) Pastor em.

Glad ordförandeduo

Ena halvan av duon (Dag) talar i Lösens kyrka om Gunnar Serners barndom

Kyrkorådets ordförande Leif Stålek berättar om kyrkan och bygden

Avslutning utanför kyrkan

En skymt av Lösens Prästgård när vi kör förbi

7 december, 2008