Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Den vackra höstlördagen den 11 oktober samlades ca 45 medlemmar för sedvanligt årsmöte på  Grand Hotel i Lund som avklarades rekordsnabbt på 10minuter eftersom alla funktionärer ställde upp till omval och inga anmärkningar riktades mot styrelsens sätt att handhava föreningens göranden och låtanden. Det gångna verksamhetsåret kommenterades, framför allt då resan till Ungern. Efter lunch höll ordföranden ett kort anförande om Frank Heller och filmen samt visade dels en karnevalsfilm från Lund 1912, dels utdrag ur de två tyska filmatiseringarna av Storhertigens finanser.


Årsmötesprotokollet återfinns här. Nya i styrelsen och på andra poster framgår av denna lista.Verksamhetsberättelsen finns på denna sida.

 02 mars, 2014