Startsidan

Startsida


Frank Heller-sällskapetPå Grand Hotel i Lund grundade den 29 september 2004 en samling Frank Heller-entusiaster ett litterärt sällskap i Frank Hellers namn för att främja kunskapen om och intresset för Gunnar Serner och hans verk.


Gunnar Serner (1886-1947) skrev alltså under pseudonymen Frank Heller. Han var sin tids störste svenske äventyrsförfattare. Hans romaner översattes till en mängd språk, filmatiserades och omarbetades till teaterpjäser och rentav till en operett


Sällskapet i hans namn har tagit som sin uppgift att samla och sprida kunskap om en märklig och i vår tid alltför bortglömd författare. Hans spännande och säregna äventyr är fyllda av humor och finess och fångar på ett oefterhärmligt sätt tidens anda. Den som är begiven på äventyr läser Frank Hellers romaner med behållning även idag.


Nyheter


FLASH


Frank Hellersällskapet lanserar nu en serie podcaster för att förmedla korta och koncentrerade inblickar i författarens liv och gärning. En omfattande serie är planerad men redan nu kan de första tre poddarna avnjutas via sällskapets hemsida - frankhellersallskapet.se. Samtliga är ca 20 minuter långa och länkarna återfinns här nedan.


Välkomna att lyssna!


Wilhelm Engström

Ordförande Frank Hellersällskapet


Länkar till poddar:


POD 1 "Frank Heller författaren och äventyraren"


POD 2 "Frank Heller och England"


POD 3 "Frank Heller och Frankrike"Övriga större nyheter på denna hemsida


- Sidan Skrifter och böcker samt de länkade beskrivningarna uppdaterade med beskrivning av senaste boken Frank Heller som brevskrivare.

- Medlemssidan uppdaterad med kort referat från årets Novemberspex i Lund.

- Medlemssidan uppdaterad med referat och bilder från årets resa 14-16 oktober till England samt ett referat från den litterära matinén den 31 oktober! 

- I Sicksack nr 5, 2021 finns på sidan Medlemmar för nedladdning

- Kalendariet är uppdaterat med bl a information om årets bokutgivning.


Allmänt


OBS att man måste ha betalt medlemsavgiften till Frank Heller-sällskapet för att få deltaga i sällskapets arrangemang och det rekommenderas att man betalar före den 1 juli varje år för att man skall få den elektroniska medlemstidningenI Sicksack utan avbrott.

Sällskapet har tillsammans med Frans G Bengtsson-sällskapet, Fakirensällskapet och Hjalmar Gullbergsällskapet bildat paraplysällskapet En Fyra Skåne (EFS). Om man väljer att vara med i En Fyra Skåne är man till ett lägre pris medlem i alla fyra sällskapen. Se En Fyra Skåne i linjalen till vänster. Medlem i EFS torde säkrast att betala avgiften tidigt varje nytt år eftersom olika sällskap kan ha olika rutiner och deadlines.


11 dec, 2021