Startsidan

Startsida


Frank Heller-sällskapetPå Grand Hotel i Lund grundade den 29 september 2004 en samling Frank Heller-entusiaster ett litterärt sällskap i Frank Hellers namn för att främja kunskapen om och intresset för Gunnar Serner och hans verk.


Gunnar Serner (1886-1947) skrev alltså under pseudonymen Frank Heller. Han var sin tids störste svenske äventyrsförfattare. Hans romaner översattes till en mängd språk, filmatiserades och omarbetades till teaterpjäser och rentav till en operett


Sällskapet i hans namn har tagit som sin uppgift att samla och sprida kunskap om en märklig och i vår tid alltför bortglömd författare. Hans spännande och säregna äventyr är fyllda av humor och finess och fångar på ett oefterhärmligt sätt tidens anda. Den som är begiven på äventyr läser Frank Hellers romaner med behållning även idag.


NyheterFLASH


Nu finns det sex stycken Frank Heller-poddar!


Dag Hedman, Frank Orton och Wilhelm Engström har spelat in nu totalt sex stycken "poddar" med Frank Heller-motiv. De kan avnjutas via nedanstående länkar. Fler poddar lär komma.


POD 1 "Frank Heller författaren och äventyraren"

POD 2 "Frank Heller och England"

POD 3 "Frank Heller och Frankrike"

POD 4 "Berodde Gunnar Serners dåliga ekonomi på Sam Ask"?

POD 5 "Frank Hellers litterära anspelningar"

POD 6 "Varför är Frank Heller inte mer känd idag"? 


Lundaspex siste april


Tyvärr måste detta arrangemang ställas in pga för få anmälda. Vi försöker igen nästa år.


Övriga större nyheter på denna hemsida


- En rapport från årets utflykt till Lösen finns att nå via länk på sidan Medlemmar.

- Ett extra medlemsmöte hölls den 5 juli per Zoom för att godkänna en stadgeändring. Beslutet bordlades. 

- Information från ordinarie årsmöte den 20 juli återfinns på Medlemssidan. Protokoll kommer.

- I Sicksack nr 3, 2022 finns nu på sidan Medlemmar för nedladdning


Allmänt


OBS att man måste ha betalt medlemsavgiften till Frank Heller-sällskapet för att få deltaga i sällskapets arrangemang och det rekommenderas att man betalar före den 1 juli varje år för att man skall få den elektroniska medlemstidningenI Sicksack utan avbrott.

Sällskapet har tillsammans med Frans G Bengtsson-sällskapet, Fakirensällskapet och Hjalmar Gullbergsällskapet bildat paraplysällskapet En Fyra Skåne (EFS). Om man väljer att vara med i En Fyra Skåne är man till ett lägre pris medlem i alla fyra sällskapen. Se En Fyra Skåne i linjalen till vänster. Medlem i EFS torde säkrast att betala avgiften tidigt varje nytt år eftersom olika sällskap kan ha olika rutiner och deadlines.


22 jul, 2022