Startsidan

Startsida


Frank Heller-sällskapetPå Grand Hotel i Lund grundade den 29 september 2004 en samling Frank Heller-entusiaster ett litterärt sällskap i Frank Hellers namn för att främja kunskapen om och intresset för Gunnar Serner och hans verk.


Gunnar Serner (1886-1947) skrev alltså under pseudonymen Frank Heller. Han var sin tids störste svenske äventyrsförfattare. Hans romaner översattes till en mängd språk, filmatiserades och omarbetades till teaterpjäser och rentav till en operett


Sällskapet i hans namn har tagit som sin uppgift att samla och sprida kunskap om en märklig och i vår tid alltför bortglömd författare. Hans spännande och säregna äventyr är fyllda av humor och finess och fångar på ett oefterhärmligt sätt tidens anda. Den som är begiven på äventyr läser Frank Hellers romaner med behållning även idag.Allmänt


OBS att man måste ha betalt medlemsavgiften till Frank Heller-sällskapet för att få deltaga i sällskapets arrangemang och det rekommenderas att man betalar före den 1 juli varje år för att man skall få den elektroniska medlemstidningenI Sicksack utan avbrott.

Sällskapet har tillsammans med Frans G Bengtsson-sällskapet, Fakirensällskapet och Hjalmar Gullbergsällskapet bildat paraplysällskapet En Fyra Skåne (EFS). Om man väljer att vara med i En Fyra Skåne är man till ett lägre pris medlem i alla fyra sällskapen. Se En Fyra Skåne i linjalen till vänster. Medlem i EFS torde säkrast att betala avgiften tidigt varje nytt år eftersom olika sällskap kan ha olika rutiner och deadlines.


Senaste större nyheter på denna hemsida


- Alla vårens evenemang inkl årsmötet den 28 mars och spexet den 29 april är inställda. Ev kan årsmötet hållas den 20 juli.

- Den omfångsrika boken om Frank Heller som utrikeskorrespondent har nu kommit ut. Distributionen till alla som var medlemmar 2019 har genomförts. Alla som inte fått sitt exemplar ombedes kontakta claesg.lindskogsnabelatelia. 

- Sidan Skrifter och böcker har kompletterats med skrift #13 samt boken "Frank Heller som utrikeskorrespondent".

- Sidan Medlemmar har uppdaterats genom att länkar till verksamheten 2019 och 2018 har ersatt tidigare text.

- Länk till I Sicksack 2020-2 har införts på sidan Medlemmar


27 april, 2020