Tipssvar 9

9. Vilket var Frank Hellers först publicerade prosaverk?

1) Bondtur

X) Hur försynen luggade Adamsson

2) I Monte Carlo. En intervju med Sveriges misskända välgörare.