Årsmöte 2007

Årsmöte 2007

Måndagen den 1 oktober samlades de medlemmar som hade möjlighet att komma till ett årsmöte på Lunds Nation. Tredje delen av den hyllade TV-serien "Frank Heller berättar" visades först (föregången av en repris av Andra delen). Vad som skedde under själva årsmötet, där man bl. a. gick igenom Verksamhetsberättelsen 2007, kan man läsa i Årsmötesprotokollet.

 TALARE

V ordf

Demonregissören

Litteraturvetaren

----------------------------------------------------------------------------------------

SPONSORER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINGLARE

Göran Henriksson och Gunilla Kjellman

Inger Vilborg

Johan Schlasberg, Stefan Moraeus och Bo G Hall.

För hemsidesredaktören okänd dam med Björn T

Thorsten Lunderquist, Hanne Hjerrild Lundström och Leif Stålek

Leif Stålek, för redaktören okänd dam samt Lars Persson

Monica Öhman och Leif Thelandersson

Iris Olsson-Heneen och Thorsten Lunderquist

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURATORISK VÄRD (LUNDS NATION)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNKTIONÄRER

   16 december, 2008