Tipssvar 2

2. Vad var Menton innan det blev en fransk stad?

1) En del av Italien

X) En del av furstedömet Monaco

2) En självständig stad