Årsmöte 2008

Årsmöte 2008

Måndagen den 30 september samlades de medlemmar som hade möjlighet till det sedvanliga Årsmötet i Lunds Nations Penthouse. Starten var mycket trög eftersom den projektor som krävdes för kvällens filmvisning var trasig. Efter en besjälad insats från några medlemmar, som önskar vara anonyma men som vi kan avslöja heter Herr Evander och Herr Ström, kom reprisvisningen av den Tredje delen av den hyllade TV-serien "Frank Heller berättar" igång. T. o.m. ljudet lyckades kvällens trollkarlar få fram.

Sedan visades Fjärde och sista delen "Mellan en våg och en våg", varefter Jan Hemmel (som varit med) talade om hur eposet hade framkommit under Jan Molanders skarpa blick. Dag Hedman beriktigade några falska uppgifter om Frank Hellers förmenta Mussolinikramande varefter det var dags för förfriskningar. Vår vördade ordförande hade beställt snittar till de mer flytande förfriskningarna och eftersom kvällen blivit gravt försenad hade sällskapets styrelse beslutat att medlemmarna skulle kompenseras för svåra lidanden genom att gratis undfå sagda snittar. Dessa smakade härligt (och inte bara för att de var gratis).

Under pausen visades ett antal Frank Hellerböcker och intresset för köp visade sig över förväntan trots det denna kväll begränsade utbudet (endast 1 bok per titel och bara de mer ovanliga titlarna). För komplett utbud se Bokförsäljning.

Sedan blev det (äntligen?) tid för själva årsmötet. Där gicks Verksamhetsberättelsen 2008 igenom och om mötet i övrigt kan man läsa i Årsmötesprotokollet 2008 (ännu ej justerat).

Därefter var det dags för Dag Hedman att åter äntra det obefintliga podiet med de kryptiska orden "Ist etwas los in Danzig?" på läpparna. Detta visade sig utmynna i en kartläggning av namn och karaktär hos den av Frank Heller så begabbade "Storspelaren", som efter idogt detektivarbete av Dag kunde avslöjas vara en svensk äventyrare Karl Petersén, som under pseudonymen Karl Stark (sic!) hade utgivit en äventyrsbok om sig själv. Han har senare identifierats som Sigge Starks pappa.

En kort genomgång av årets Frank Hellerskrift gjordes också av Dag varefter skriften äntligen kunde greppas av ivriga medlemshänder och alla fick gå hem.

Jan Hemmel berättar om manusets heliga roll i Jan Molanders filmskapande. T.o.m. Annie Serner fick foga sig i skådespelarrollen.

Dag Hedman underhåller (om Mussolinis påstådda roll i FHs hjältevärld eller om något annat vill undertextredaktören låta vara osagt)

Intresserade åhörare (i varje fall det övervägande flertalet)

Koncentrerat lyssnande 1

Koncentrerat lyssnande 2 (även om kroppsspråket varierar, speciellt kassaförvaltaren verkar helt avsomnad)

Koncentrerat lyssnande 3 (kroppspråket fortsatt varierande)

Deltagarna har roligt (trots vissa exempel på kroppsspråk, som brukar tolkas som negativa)

   7 december, 2008