Lundautflykt 09

Utflykt till Lund 2009

Lördagen den 29 augusti 2009 samlades i Lund intresserade deltagande enligt närvarolistan till den sedvanliga årsutflykten.

Den var förlagd till hemmaplan - Lund var utfärdsmålet. Pär Henning ledde som vanligt övningarna på samma briljanta sätt som alltid, något assisterad av sällskapets andre revisor Lennart Berg. Det blev tio stopp på vägen med början på UB:s trappa och med avslutning vid Frank Hellers grav på Norra Kyrkogården.

Sällskapets vice ordförande Dag Hedman redovisade inne på UB den ytterst intressanta Frank Hellerdokumentation som biblioteket har.

På Tua på Akademiska Föreningen avåts munter lunch till kåserande av Föreningens arkivarie Fredrik Tersmeden som talade glatt och vittert såväl om Tuas namngivning som om Lund på Frank Hellers tid.

Utflykten blev drygt 6 timmar lång och får betecknas som synnerligen lyckad.

Färdvägen med intressanta detaljer beskrivs i en separat beskrivning och bilder återfinns här nedan med Franks i något enstaka fall litet smöriga texter.

Kära vänner, nu börjar vi! Våra guider är...  vår revisor Lennart Berg & vår

                                                                sekreterare Pär Henning

Lennart börjar inför.....                                            ....intresserat auditorium

Första anhalt Birgitta Lindholm välkomnar till UB     Dag Hedman fortsätter

Andaktsfullt lyssnande I                                Andaktsfullt lyssnande II

Andaktsfullt lyssnande III                                     Vad hittar vi.....

...här, jo....                                                              .....en militär inskrivningsbok 

Något annat intressant, jo...                           ...hyllningsboken på 50-års dagen.

Glada släktingar                                                        Finn m.fl. fortsätter till...

...Tua och Fredrik Tersmeden                               Åter intresserat lyssnande I

Åter intresserat lyssnande II                              Åter intresserat lyssnande III

Fortsättning söderöver                                            Men...vart är vi på väg?

Vi litar på Dig, Lennart                                      Stora Södergatan. Är alla med? 

På Kattes gård syns....                                                  ...bl.a. tre gracer och....

...en arkitektonisk expert                              .....bland flera andra

Fortsatt vandring                                            Pär berättar framför en Frank Heller-adress

Carl Johan Evander och Gertrud Bern lyssnar....tillsammans med många andra                            

Ytterligare en Frank Heller adress                             Två lundakompisar sedan 1968

På väg mot Grand                                               Tore Ancarcronas frände tar emot

Månne en duett inför mållös Folke Grauers...                                 ...och oss andra

I den ändan har vi Gambrinus                          Nu beger vi oss till Norra Kyrkogården

Vid graven läggs....                                     ...blommor av sällskapets ordförande...

....och läses text av förre Studentteater-skådisen    Systerdottersönerna syns nöjda...

...liksom dessa båda studentkamrater från Malmö Latinskola...          ...och flera...

...andra....                                                                         ....deltagare.

16 februari, 2012