Svar 4

Fråga 4           Frank Heller doktorerade på en berömd engelskspråkig författare. Vilken?

1        Sir Thomas Malory                   Skrev på 1400-talet om kung Arthur

X        Algernon Charles Swinburne    Rätt

2        William Makepeace Thackeray   Skrev bl a ”Fåfängans marknad”