Kalendarium

     Kalendarium
Aktiviteter under 2020Frank Heller-sällskapets årsskrift 2019  

Det blev ingen årsbok hösten 2019. Den har växt till en större bok av Hans Aili om Frank Heller och Italien under andra världskriget:


Gunnar Serner levde åren 1939 till 1943 i Italien med hustrun Annie. Därifrån skrev han som Vecko-Journalens korrespondent en lång rad reportage, förstås under sin pseudonym Frank Heller. Serien om totalt 57 artiklar berättar om uppbrottet från sommarbostaden på Bornholm hösten 1939, om resan genom det krigförande Tyskland till Italien, om Mussolinis

välde, om livet, människorna och stämningarna i Italien under de första krigsåren. Hemresan till Sverige inleddes sommaren 1943 bara några få dagar innan Mussolini föll från makten. Reportagen som hittills bara vara

tillgängliga i tidskriftsarkiven utges nu tack vare Hans Aili som försett dem med initierade fotnoter och Pär Henning som redigerat, i större format och med betydligt fler sidor än sällskapets tidigare årskrifter och med hårda pärmar. Dess omfattning är sådan att den troligen blir klar först i början av 2020.


Alla som betalt medlemsavgift 2019 får denna bok. 


22 mars, Litterär matiné i Stockholm 

DELS (De litterära sällskapen i Sverige) fortsätter med sina litterära matinéer, nu i Hartwickska huset på St Paulsgatan 39 i Stockholm.

Vårt sällskap får möjlighet att presentera Hans Ailis Italienbok kl. 13.30. Förutom Hans kommer Pär Henning att framträda. Anmälan till gwessberg1@gmail.com

 

28 mars, Årsmöte med bokpresentation i Lund 

Årsmötet äger rum lördagen den 28 mars kl. 12 (utan akademisk kvart) i Bromansalen på Universitetsbiblioteket i Lund (direkt till höger ovan ingångstrappan).

När formalia är avklarade ( bl a nyval inom styrelsen) vidtar en lansering av den nya boken som samlar alla artiklar som Frank Heller skrev för Vecko-Journalen under de fyra krigsår som han och Anne bodde i Rom och som Hans Aili med stor lärdom kommenterat. Därefter avtågar vi till en närbelägen restaurang. Vilken det blir meddelas senare.


29 april, Spexafton i Lund

Det blir naturligtvis även i år spex med start kl. 19.00 (med dubbelkvart) och med måltid efteråt.

Separat utskick kommer när lokal är bokad. Spexets namn avslöjas den 30 mars. Sista anmälningsdag är 4 april. Epost:claesg.lindskogsnabelagmail.com (OBS fel emailadress i I Sicksack!)

 

Försommaren

Två Hellerresor detta år. Den korta resan kommer att gå till Lösen någon gång på försommaren.

Den långa resan går till Storbritannien i september-oktober.

Mer information kommer.

 

20 juli: Serners födelsedag

Mer information kommer.


Årsskrift 2020

Nu återgår vi till traditionen med en årsskrift som belöning för att du betalar din medlemsavgift. Temat i år blir förstås – med tanke på ett av våra resmål – Frank Hellers /Gunnar Serners göranden och låtanden i England.

Wilhelm Engström har åtagit sig redaktörskapet denna gång.

 

15 augusti: Bokbord i Stockholm


24-27 september: Bokmässan i Göteborg


September/oktober

Den långa resan går till Storbritannien i september-oktober. Ca 4 dagar med möjlighet till förlängning i bägge ändar. Mer information kommer. 


 

28 jan, 2020