Frank Heller-sällskapet

   

Årsmöte 2013

 

Den 16 september samlades ett drygt 30-tal medlemmar till sällskapets årsmöte på Grand Hotel i Lund.

Sedvanliga procedurer avverkades snabbt. Samtliga i styrelsen ställde upp för omval utom John-Erik Lindberg som avböjt men förstås avtackades för sina styrelseår. Inval blev det i stället av Björn Teke som förmodligen har den största Hellersamlingen i Sverige. Vi räknar med att göra en utflykt till hans hem så småningom för att få den oss förevisad.

Hela listan med de förtroendevalda (ännu ej införd) liksom verksamhetsberättelsen fram till den 16 september finns på andra sidor.

Efter årsmötet berättade Dag Hedman något om årsboken. Vi konstaterade bl.a. att den som vanligt var elegant designad av Petter Lawenius, att den var den mest omfångsrika årsskriften hittills (men att det finns mer material att tillgå) samt att den innehåller flera bidrag av skribenter som tidigare inte synts i våra spalter. De närvarande erhöll sina exemplar, andra torde förhoppningsvis ha fått den i brevlådan vid det här laget.

 

Lundapromenad

 

Efter årsmöteslunchen fick vi smälta maten genom att Frank Orton och Fredrik Tersmeden tog oss på den populära En Fyra Skåne-promenaden i Lund. Vi blev försedda såväl med vägvisande karta som mängder av fakta och kuriosa om vad herrar Bengtsson, Nilsson, Wallengren och Serner haft för sig och befann sig på den tid då det begav sig.

Vi gladdes åt guidernas eminenta framställning liksom åt det härliga lördagsvädret. Lundapromenaderna fortsätter nästa år.

 

 

  13 december, 2013