Skrifter och böcker

Frank Heller-sällskapets skrifter och böcker

 

Årsskrifter

Sällskapet ger varje år ut en årsskrift som oftast anknyter till temat för årets resa och som utkommer i samband med årsmötet.

 

Medlemsavgiften berättigar till ett gratisexemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre årsskrifter till ett rabatterat pris. För de nytillkomna medlemmar, som ej fått tidigare skrifter som medlemsförmån eller medlemmar, som önskar förvärva fler ex. för att t.ex. ge till nära och kära, finns en möjlighet att till ett förmånligt pris köpa alla utgivna skrifter. Se länken Årsskrift för en beskrivning av de olika årsskrifterna, de recensioner som finns av skrifterna samt hur man som medlem beställer dessa.

 

En beskrivning av skrifterna och hur man som icke-medlem beställer dessa, erhålls genom att klicka på årsskrifter.

Hittills har tolv årsskrifter utgivits:  

2006: Frank Heller en äventyrshistoria

 

2007: Frank Heller som radiodramatiker

 

2008: Frank Heller och Köpenhamn

 

2009: Frank Heller och Lund

 

2010: Frank Heller och hasarden

 

2011: Frank Heller och Anne

 

2012: Frank Heller på Rivieran

 

2013: Frank Heller och översättningar

 

2014: Frank Heller och filmen

 

2015: Frank Heller som reseskildrare

 

2016: Frank Heller och Italien

 

2017: Till bords med Frank Heller

Böcker

 

Alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar har möjlighet att utnyttja sällskapets Bokförsäljning av Frank Hellers antikvariska böcker. 

 

 

OBS det har nu kommit in nya titlar inkl "Den svenske förbrytaren Karlsson" och "Salomon Cesars mästerkupp", bägge i faksimilupplaga.

För närvarande kan vi till den, som är medlem, också förmedla ett förmånligt erbjudande att till reducerat pris förvärva en samling kriminalnoveller av Gunnar Serners vän och kollega Axel Essén. För mer information, gå till Bokförsäljning. 

Vi kan också erbjuda två nyutkomna volymer av Dag Hedman om Frank Heller-lärjungen Gösta Palmcrantz. För mer information om böckerna och om hur man skaffar dem, gå till Gösta Palmcrantz.

07 nov, 2017