Nyheter på hemsidan

Nyheter på hemsidan

Medlemssidan har kompletterats med info om spexkvällen i Lund 30 april samt filmafton i Stockholm; Kalendariet har kompletterats och Nya En Fyra Skåne-sidan har fått ett kalendarium för stadsvandringarna; Framsidesbild för skrift #9 införd på beställningssidorna;

15-05-12

Kalendariet har kompletterats med en detaljerad beskrivning av Inlandsbaneresan den 27 juni samt en utökad beskrivning av Trollenäsmötet den 20 juli. I Sick Sack nr 3, 2015, är inlagd för nedladdning.

15-05-20

Medlemsidan har nu länk till en text och bilder från medlemsträffen Siste April i Lund. I Sick Sack nr 4, 2015 är inlagd för nedladdning.

15-06-14

Sidan för Nya En Fyra Skåne har uppdaterats med en bild från stads-vandringen 15.06-14

15-06-17

Referat och bilder finns från Inlandsbaneresan i Frank Hellers fotspår, se Medlemssidorna

15-07-15

Avverkade aktiviteter har överförts från Kalendarium till Medlemssidan. Text kring Årsmöte samt inbjudan till Heller-matiné har införts i Kalendariet.

15-09-14

Årsmötesrefererat, referat från Trollenäs samt från Hellersamling på ABF finns infört på Medlemssidorna. Inbjudan till Jullunch finns införd på Kalendarium.

15-11-04

Fotografier från årsmötet 2015 finns införda (länk på Medlemssidan)

15-11-07

Datum för julbordet 2015 korrigerat i Kalendariet till 9 dec.

15-11-20

Årsmötesprotokoll 2015 finns nu som länk från "Medlemmar"

15-12-06

Inbetalning av medlemsavgifter har förtydligats på" Medlemmar" och på "Nya En Fyra Skåne"-sidan

15-12-15

Kontaktinfornationen på sidan "Kontakt med sällskapet" har utökats och förtydligats. Sidan "Frank Heller-sällskapet" har uppdaterats.

15-12-22

Bild på nya styrelsen införd (nås via länk från" Medlemmar")

16-01-18

Länk till Frank Heller-illustratören Petter Lawenius övriga verk införd på "Frank Heller-sällskapet"

16-01-22

I Sicksack 2016 nr 1 går nu att ladda ned från "Medlemmar". "Kalendarium" uppdaterat, "Medlemmar" uppdaterad med rapport från julbordet dec 2015

16-01-28

Årsskrift # 10 införd på skriftförsäljning internt och externt

16-01-29

Information om årsskrifter och bokförsäljning har brutits ut ur "Medlemmar" och har fått en egen sida "Skrifter och böcker" (se linjal tv). Referenser ändrade på sidan "Kontakt med sällskapet"

16-01-31

Aktiviteter åren 2014, 2013 och 2012 har brutits ut från "Medlemmar" och lagts in på resp undersidor med länkar från "Medlemmar"

16-02-01

Information om hur man navigerar på hemsidan har lagts in på "Startsidan"

16-02-02

Aktiviteter år 2015 har brutits ut från sidan "Medlemmar"och lagts in på en egen undersida med länk från "Medlemmar"

16-02-03

Alla recensioner och kommentarer till FHs böcker som publicerats i I Sicksack kan nu nås via länkar från "Bibliografi"

16-02-07

Sidan "Kalendarium" uppdaterad: spexafton fulltecknad.

16-03-02

Casinokväll i Malmö den 8 mars 2016 finns beskriven via länk på sidan "Medlemmar", motsv text borttagen på sidan "Kalender"

16-03-13

Sidan "Kalender" uppdaterad med Bokbord 21 augusti

16-03-20

Sidan "Medlemmar" uppdaterad med info om föredrag samt med länk för nedladdning av I Sicksack 2016 Nr 2. Undersidan "2015" kompletterad med uppgifter om föredrag.

16-04-03

Sidan "Medlemmar" uppdaterad med en länk till en rapport från Siste April i Lund samt en länk för nedladdning av I Sicksack 2016 nr 3.

16-06-12

Sidan "Medlemmar" uppdaterad med länkar till rapport från Trollenäs, bokbord, årsmöte och Capri-Rom-resan samt länk för nedladdning av I Sicksack 2016 nr 4. Sidan "Kalendarium" uppdaterad med Julbord i Stockholm 2016.

16-11-19

Länkar till Årsredovisning och aktuell lista på förtroendevalda inlagd på sidan "Medlemmar"

16-12-14

 

Sidan "Frank Heller-sällskapet" uppdaterad. Sidan "Skrifter och böcker": Beställningssidorna kompletterade med skrift #11 Frank Heller och Italien

16-12-18

Länken till Lindmanska släktsidan på sida "Frank Heller-sällskapet" är korrigerad

17-01-15

I Sicksack 2017 nr 1 kan nu laddas ned från sidan "Medlemmar"

17-01-27

 

Sidan "Medlemmar" har kompletterats med info om konstlotteriet samt om julbord i Stockholm dec 2016. Verksamhetsåret 2017 infört. Sidan "Kalendarium" uppdaterad med program för 2017.

17-01-27

Sidan Medlemmar uppdaterad med händelser 2017, händelser 2016 flyttade till separat undersida, sidan Kalendarium uppdaterad map 2017 och 2018.

17-11-05

Inbetalningskort för 2018 inlagda för nedladdning, div fel rättade. Årsskrift 2017 införd på skriftbeställningssidorna.

17-11-07

Sidan Bibliografi uppdaterad med länkar till recensioner t.om I Sicksack nr 17-5

17-11-09

Sidan Kalendarium har kompletterats med info kring anmälningar till årets julbord

17-11-29

Sidan Medlemmar uppdaterad med formalia från årsmötet. Sidan Kalendarium uppdaterad med prel program för hela 2018

18-01-24

Sidan Medlemmar uppdaterad med I Sicksack 2018 nr 1

18-01-30

Sidan Kalendarium uppdaterad med aktuella arrangemang den 4 och 5 mars samt med spex den 27 april

18-02-02

 

 

Här noteras alla faktaändringar i nyhetsutbudet på sällskapets hemsida och undersidor. Startsidan sammanfattar viktigare förändringar och ändringar i startsidan noteras ej här. Numera införs inga länkar till ändrade sidor i dessa Nyheter. Inga länkfelsrättningar eller andra tekniska felrättningar bokföres här.   

02 feb, 2018