Kalendarium

Kalendarium

 

 

 

Preliminärt ser programmet ut som följer:

Aktiviteter under 2018

 

11 december, julbord i Stockholm

Det har blivit en tradition att samlas kring ett julbord i Stockholm. I år blir det den 11 december kl. 12 men i en annan restaurang än förr om åren. Wilhelm Engström har ordnat så att vi får vara i kastellet på Kastellholmen. Mellan rätterna blir det förstås prat och information.

Anmälan senast den 5 december till gwessberg1@gmail.com eller på telefon 070-5509349.

 

 

Aktiviteter under 2019

 

17 mars, litterär matiné

Kryssa redan nu för söndagen den 17 mars 2019. Då står nämligen vårt sällskap för den litterära matinén i DELS regi på ABF i Stockholm. Mer information kommer i nästa nummer av I Sicksack.

 

Mars-april, årsmöte

I enlighet med de nya stadgarna skall årsmöte numera hållas under 1:a tertialet. Dag och plats meddelas senare.

 

April: Sisteapril i Lund. Dag och föreställning meddelas senare

 

24 April: Kl 19 kåserar på Stadsbiblioteket i Ystad vår estimerade ordförande Ivo kring "Pastisch eller plagiat? Om spåren av Frank Heller i John Andréns roman ”Det hyrda samvetet”".

 

20 juli: Serners födelsedag firas som vanligt på Trollenäs

 

 

21 nov, 2018