Kalendarium

     Kalendarium
Aktiviteter under 2019


17 mars, Litterär matiné

Denna har blivit inställd av DELS och ersätts av


1 april, Hellersammankomst i Stockholm 

Måndagen den 1 april kl. 18.30 träffas vi i Silviebergsrummet på Fyrverkarbacken 28 där vi tidigare haft några Hellerevenemang. Hans Aili och Pär Henning kommer att berätta om resan till Menorca, Göran Wessberg om senaste årsboken och så visar vi utdrag ur de två filmerna som bygger på Storhertigens finanser samt del 1 av Molanders TV-serie från 1967.

Obligatorisk föranmälan till gwessberg1@gmail.com


13 april, Årsmöte

I enlighet med de nya stadgarna skall årsmöte numera hållas under 1:a tertialet. OBS Kallelse har nu utgått inför årsmötet den 13 april. Platsen blir Västerstad i närheten av Hörby. Anmälan om lunch skall göras till eva.klangvanerklintsnabelahorby.se


16 april: Hans Aili sprider kunskap om Frank Heller och citatteknik:  

        "Presentation och analys av Frank Hellers citatteknik från grekiska och romerska   

        författare".

       Evenemanget börjar kl 19 i Rum B479 på Romanska institutionen i

       Frescati. Ingen anmälan behövs. Mer info på denna länk.


24 april: Kl 19 kåserar på Stadsbiblioteket i Ystad vår estimerade ordförande Ivo kring "Pastisch eller plagiat?  Om spåren av Frank Heller i John Andréns roman ”Det hyrda samvetet”".


30 april: Sisteapril i Lund. Vilket spex det blir är ännu ej tillkännagivet. Som meddelats alla per email börjar nu föreställningen kl 20 med dubbelkvart, dvs kl 20.30. I stället för eftersits blir det en trerätters middag på Kulturens Restaurant kl 18.00. Formell begäran om bindande anmälan med meny och pris (620kr exkl vinpaket) har skickats ut och anmälan och skall ha inkommit senast 12 april till claesg.lindskogsnabelatelia.com och betalning skall ha inkommit till sällskapets bg senast 12 (OBS ändrat!) april.   


27 maj: Hellerprogram i Stockholm

Ett samarrangemang med Deckarvännerna. Dag talar kl 18.00 i Solnadals värdshus om Kejsarens gamla kläder. Tyska filmer baserade på Heller romaner kommer också att visas.


20 juli: Serners födelsedag firas som vanligt på Trollenäs


18 augusti: Bokbord, Stockholm


24 augusti (prel): OBS den 24 augusti är det korrekta datumet. Årets "korta" utflykt går till Marielyst i Danmark. Vi planerar för en buss från Malmö.


10 december (prel): Sedvanligt julbord i Stockholm.

Förhoppningsvis även i år på båten Seglarkronan. Dag, tid och plats meddelas så småningom. 

18 april, 2019