Kalendarium

Kalendarium

 

 

 

Aktiviteter under 2018

 

Vid senaste styrelsemötet har planer gjorts upp för 2018 års aktiviteter. Preliminärt ser programmet ut som följer:

 

4 mars. Dag Hedman om Frank Heller

Ett föredrag om vår kände äventyrsförfattares liv och verk med Dag Hedman,

som disputerade på Eleganta eskapader.

Varför var Frank Heller så populär? Hur skrev han? Varför föreslogs han till

nobelpriset i litteratur 1915? Dessa frågor och andra kommer att behandlas under eftermiddagen, som passande nog äger rum på Casino Cosmopol i Malmö.

Välkomna den 4 mars kl 13.00 då vi inleder med BRUNCH.

Pris för hela eftermiddagen inkl entré är 285 kronor.

Maila genast till kaethsnabelasoleka.se, och anmäl dig. Begränsat antal deltagare.

 

5 mars. Föredrag i Stockholm

Sällskapets ordförande, Ivo Holmqvist,håller kl. 18.30 ett föredrag om författare i exil, inte minst kommer det då att handla om Frank Heller men även om t.ex. Hjalmar Söderberg, Henning Berger och Adolf Hallman. Evenemanget är gratis, vin serveras till självkostnadspris. Platsen är som förra året Silviebergsrummet på Fyrverkarbacken 28. Obligatorisk föranmälan till Göran Wessberg (gwessberg1snabelagmail.com eller tel. 0705509349) som ger närmare instruktioner om hur ni kommer in.

 

"Siste" april. Spexet Uarda i Lund OBS 27 april (ny dag!)

Traditionen fortsätter med spex och gemensam måltid på Tegners matsalar efteråt. I år får vi vara med på generalrepetitionen eftersom vi inte kunde garanteras tillräckligt många biljetter till ordinarie föreställning. Dagen är nu bestämd till fredagen den 27 april kl 19 (med dubbelkvart). Anmälningsinformation kommer senare per email och här.

 

20 juli, Trollenäs

Den sedvanliga sammankomsten på gräsmattan framför Trollenäs slott på Gunnar Serners födelsedag då Pär Henning enligt fastlagd sed kommer att redogöra för författarens aktiviteter för hundra år sedan.

 

Augusti, bokbord i Stockholm

Sällskapet deltar vid världens längsta bokbord på Drottninggatan.

 

17-30 september, Bokmässan i Göteborg

Vi deltar som det ser ut nu förmodligen inte.

 

6 oktober, årsmöte i Lund

Hans Aili kommer att tala om Storhertigens finanser och eventuellt kommer (den tyska) filmatiseringen av romanen att visas

 

18-22 oktober, resa till Menorca

En resa planeras i Frank Hellers obefintliga fotspår (han var veterligt aldrig på Menorca där de tre böckerna om Storhertigen utspelar sig). 2018 års årsskrift kommer att handla om Menorca och om Storhertigens finanser och redigeras av Hans Aili.Vi siktar på att 50 personer kan få följa med. Det kommer att finnas möjlighet att förlänga vistelsen både före och efter. Mer info kommer om resan och hur anmälning skall gå till i god tid så att alla har lika chans att få komma med.

 

December, julbord i Stockholm

Enligt traditionen anordnas även i år ett julbord, förhoppningsvis ombord på en båt, liksom tidigare i Göran Wessbergs regi.

 

 

Utöver ovanstående planeras en en rad föredrag om Frank Heller och hans böcker på skilda håll i landet, bland annat på sammankomster i Rotarys regi.

 

 

07 feb, 2018