Kalendarium

Kalendarium

 

 

 

Aktiviteter under 2018

 

Vid senaste styrelsemötet har planer gjorts upp för 2018 års aktiviteter. Preliminärt ser programmet ut som följer:

 

 

"Siste" april. Spexet Uarda i Lund OBS 27 april (ny dag!)

Traditionen fortsätter med spex och gemensam måltid på Tegners matsalar efteråt. I år får vi vara med på generalrepetitionen eftersom vi inte kunde garanteras tillräckligt många biljetter till ordinarie föreställning. Dagen är nu bestämd till fredagen den 27 april kl 19 (med dubbelkvart). Pris för mat och spex är 640 kr. Vinpaket kan köpas för 90 kr. Anmälning sker till claesg.lindskogsnabelatelia.com före den 24 mars. Betalning skall ha skett före den 10 april.

 

20 juli, Trollenäs

Den sedvanliga sammankomsten på gräsmattan framför Trollenäs slott på Gunnar Serners födelsedag då Pär Henning enligt fastlagd sed kommer att redogöra för författarens aktiviteter för hundra år sedan.

 

19 augusti, Bokbord i Stockholm

Sällskapet deltar vid världens längsta bokbord på Drottninggatan.

 

17-30 september, Bokmässan i Göteborg

Vi deltar som det ser ut nu förmodligen inte.

 

6 oktober, årsmöte i Lund

Hans Aili kommer att tala om Storhertigens finanser och eventuellt kommer (den tyska) filmatiseringen av romanen att visas

 

18-22 oktober, resa till Menorca

En resa planeras i Frank Hellers obefintliga fotspår (han var veterligt aldrig på Menorca där de tre böckerna om Storhertigen utspelar sig). 2018 års årsskrift kommer att handla om Menorca och om Storhertigens finanser och redigeras av Hans Aili.Vi siktar på att 50 personer kan få följa med. Det kommer att finnas möjlighet att förlänga vistelsen både före och efter. Mer info kommer om resan och hur anmälning skall gå till i god tid så att alla har lika chans att få komma med.

 

10 december, julbord i Stockholm

Enligt traditionen anordnas även i år ett julbord, förhoppningsvis ombord på en båt, liksom tidigare i Göran Wessbergs regi.

 

 

Utöver ovanstående planeras en en rad föredrag om Frank Heller och hans böcker på skilda håll i landet, bland annat på sammankomster i Rotarys regi.

 

 

03 april, 2018