Kalendarium

Kalendarium

 

 

 

Aktiviteter under 2019

 

17 mars, Litterär matiné

Denna har blivit inställd av DELS och ersätts av

 

1 april, Hellersammankomst i Stockholm

Måndagen den 1 april kl. 18.30 träffas vi i Silviebergsrummet på Fyrverkarbacken 28 där vi tidigare haft några Hellerevenemang. Hans Aili och Pär Henning kommer att berätta om resan till Menorca, Göran Wessberg om senaste årsboken och så visar vi utdrag ur de två filmerna som bygger på Storhertigens finanser samt del 1 av Molanders TV-serie från 1967.

Obligatorisk föranmälan till gwessberg1@gmail.com

 

13 april (prel), Årsmöte

I enlighet med de nya stadgarna skall årsmöte numera hållas under 1:a tertialet. OBS preliminärt blir årsmötet den 13 april. Platsen blir troligen i närheten av Hörby. Exakt plats och färdselsätt meddelas senare.

 

24 april: Kl 19 kåserar på Stadsbiblioteket i Ystad vår estimerade ordförande Ivo kring "Pastisch eller plagiat? Om spåren av Frank Heller i John Andréns roman ”Det hyrda samvetet”".

 

30 april: Sisteapril i Lund. Vilket spex det blir är ännu ej tillkännagivet. Föreställningen börjar kl 19 med dubbelkvart, dvs kl 19.30. Eftersits blir i år på Kulturens Restaurant. Formell begäran om bindande anmälan med meny och pris skickas senare till alla medlemmar.

 

27 maj: Hellerprogram i Stockholm

Ett samarrangemang med Deckarvännerna. Dag talar på kvällen i Solnadals värdshus om Kejsarens gamla kläder.

 

20 juli: Serners födelsedag firas som vanligt på Trollenäs

 

18 augusti: Bokbord, Stockholm

 

24 augusti (prel): OBS den 24 augusti är det korrekta datumet. Årets "korta" utflykt går till Marielyst i Danmark. Vi planerar för en buss från Malmö.

 

10 december (prel): Sedvanligt julbord i Stockholm.

Förhoppningsvis även i år på båten Seglarkronan. Dag, tid och plats meddelas så småningom.

 

 

19 feb, 2019