Kalendarium

Kalendarium

 

 

 

Aktiviteter under 2018

 

Vid senaste styrelsemötet har planer gjorts upp för 2018 års aktiviteter. Preliminärt ser programmet ut som följer:

 

 

20 juli, Trollenäs

Den sedvanliga sammankomsten på gräsmattan framför Trollenäs slott på Gunnar Serners födelsedag då Pär Henning enligt fastlagd sed kommer att redogöra för författarens aktiviteter för hundra år sedan.

 

19 augusti, Bokbord i Stockholm

Sällskapet deltar vid världens längsta bokbord på Drottninggatan.

 

17-30 september, Bokmässan i Göteborg

Vi deltar som det ser ut nu förmodligen inte.

 

6 oktober, årsmöte i Lund

Hans Aili kommer att tala om Storhertigens finanser och eventuellt kommer (den tyska) filmatiseringen av romanen att visas

 

18-22 oktober, resa till Menorca

En resa planeras i Frank Hellers obefintliga fotspår (han var veterligt aldrig på Menorca där två av de tre böckerna om Storhertigen utspelar sig). 2018 års årsskrift kommer att handla om Menorca och om Storhertigens finanser och redigeras av Hans Aili.Vi siktar på att 50 personer kan få följa med. Det kommer att finnas möjlighet att förlänga vistelsen både före och efter. Reseprospekt har skickats ut till alla medlemmar 2018 och 2017. OBS sista anmälningsdagen är redan den 15 juni!

 

10 december, julbord i Stockholm

Enligt traditionen anordnas även i år ett julbord, förhoppningsvis ombord på en båt, liksom tidigare i Göran Wessbergs regi.

 

 

Utöver ovanstående planeras en en rad föredrag om Frank Heller och hans böcker på skilda håll i landet, bland annat på sammankomster i Rotarys regi.

 

 

10 juni, 2018