Kalendarium

     Kalendarium
Aktiviteter under 201921 oktober, Deckarföredrag i Stockholm

Leif-Rune Strandell från Sällskapet Deckarvännerna som i våras inbjöd Frank Hellersällskapet till sitt årsmöte kommer måndagen den 21 oktober kl. 19 hålla ett kåseri om deckare förr och nu. Våra medlemmar är välkomna till detta på Fyrverkarbacken 28 i Stockholm. Föranmälan till gwessberg1snabelagmail.com eller 070-5509349 för mer information.

 

12 december: Sedvanligt julbord i Stockholm.

Precis som förra året har Wilhelm Engström ordnat så att vi får äta julbord ombord på Sjöofficerssällskapets skepp Seglarkronan på Skeppsholmen. I år kostar det 695 kronor. Anmälan senast den 5 december till gwessberg1snabelagmail.com.


14 december: Julbord även i Malmö

Lördagen den 14/12 TYVÄRR INSTÄLLT PGA FÖR FÅ ANMÄLDA


Frank Heller-sällskapets årsskrift  

Det blir ingen årsbok i höst. I stället får alla som betalt medlemsavgift 2019 Hans Ailis stora bok om Frank Heller och Italien under andra världskriget:

Gunnar Serner levde åren 1939 till 1943 i Italien med hustrun Annie. Därifrån skrev han som Vecko-Journalens korrespondent en lång rad reportage, förstås under sin pseudonym Frank Heller. Serien om totalt 57 artiklar berättar om uppbrottet från sommarbostaden på Bornholm hösten 1939, om resan genom det krigförande Tyskland till Italien, om Mussolinis

välde, om livet, människorna och stämningarna i Italien under de första krigsåren. Hemresan till Sverige inleddes sommaren 1943 bara några få dagar innan Mussolini föll från makten. Reportagen som hittills bara vara

tillgängliga i tidskriftsarkiven utges nu tack vare Hans Aili som försett dem med initierade fotnoter och Pär Henning som redigerat, i större format och med betydligt fler sidor än sällskapets tidigare årskrifter och med hårda pärmar. Dess omfattning är sådan att den troligen blir klar först i början av 2020.
 

3 nov, 2019