Frank Heller-sällskapet

Förtroendevalda vid årsmötet 2011

Styrelse

Befattning Namn
Ordförande Göran Wessberg
Vice Ordförande Dag Hedman
Sekreterare Pär Henning
Kassör Claes Lindskog
Ledamot Eva Klang Vänerklint
Ledamot Jan Hemmel
Ledamot Wilhelm Engström
Ledamot Lars-John Lindberg
Övriga
Familjerepresentant Hans Aili
Hedersordförande Frank Orton
Korr. Ledamot Ivo Holmqvist
Adjungerad Anders Hammarqvist
Sällskapsfotograf Hanne Hjerrild Lundström
Sällskapsillustratör Petter Lawenius

 

Revisorer

Revisor                                           Lennart A Berg                                              
Revisor Per Wikén
Revisorssuppleant Elias Eriksson

 

Valberedning

Styrelsens ordförande             Se ovan                                               
Hedersordföranden                                        Se ovan           
Valberedare Lennart Strandberg           

 

12 november, 2012