Fråga 9  Titeln på Frank Hellers självbiografi "På detta tidens smala näs" är ju ett Shakespeare-citat, ”But here, upon this bank and shoal of time, We’ld jump the life to come.”. Men ur vilken pjäs?

1       Hamlet (akt 3, scen I)           Att vara eller inte vara…

X         Macbeth (akt 1, scen VII)     Rätt   “…upon this bank and shoal of time”

2        Richard III (akt 5, scen IV)    En häst, ett kungarike för en häst!

 

 

Åter till frågorna 13 rätt