Fråga 6  Frank Hellers vän från studenttiden, den oformligt imposante Sam Ask, heter något annat i Fritiof Nilsson Piratens historier. Vad då?

         

1         Per Anger               Raoul Wallenberg-kollega i Budapest

X           Tom Anker               Rätt

2         Theodor Qvillander  Sam Ask-figur i FHs ”Inled mig i frestelse!”

 

Åter till frågorna 13 rätt