Fråga 2  Frank Heller hette ju i själva verket Gunnar Serner. Men han hade ett förnamn till.   Vilket var det?

          1           Henrik

            X             Martin           Martin Gunnar Serner, så hette han

            2           Urban

 

 

Åter till frågorna 13 rätt