Fråga 12  Det beror i någon mån på hur man räknar, men vilket antal kan sägas bäst spegla det antal böcker, som Frank Heller lät ge ut?

          1           34

          X           45

          2              56           Rätt

 

 

Åter till frågorna 13 rätt