Frank Heller-sällskapet

   

Gdanskresa 2010

Resan hade planerats under svåra umbäranden av delar av styrelsen som till slut och mycket försenade kunde presentera ett
reseförslag för medlemmarna. Flygpriset hann under de två veckor som erbjudandet låg ute pendla avsevärt men det hindrade
inte ett antal förhoppningsfulla att den 3 september avresa med flyg till Gdansk för att där under ca 48 timmar insupa både
staden och den påverkan Gunnar Serner haft. 

Efter ankomsten var det gemensam middag och dagen därpå startade med ett föredrag om Gdansk av Kjell Albin Abrahamsson.
På eftermiddagen var det en stadsrundvandring i den vackert återuppbyggda hansastaden under ledning av sällskapets
sekreterare Pär Henning följt av lunch och en eftermiddag med egna aktiviteter innan det åter var dags för en gemensam
middag i ett stilfullt restaurationsetablissemang. På söndagen åkte vi till Sopot där sällskapets vice ordförande Dag Hedman
guidade till Frank Heller-adresser inkl Grand Hotel, som står på platsen för den spelsal, som på sin tid frekventerades av Frank
Heller (och kejsar Wilhelm II). Årets skrift "Frank Heller och hasarden" delades ut på utfärden i promenadupplaga.

Mycket få tillbud rapporterades: Vid ankomsten till Gdansk var busskapaciteten gravt undermålig. På söndagen drabbades 
stackars Bengt, som skulle stanna en dag extra med Ellike, av ryggont. Ev. övriga incidenter kan rapporteras till huvudskyddsombudet.

Resedeltagarna återfinns i deltagarlistan och detaljprogrammet återfinns i (det preliminära) programmet. 

Fotografier från flera deltagare återfinns nedan med Franks kommentarer (och med Claes nödvändiga beriktiganden).

 

Förberedelser på 17:e våningen av Hotel Mercur                 Ordföranden med rosor till damerna (vem annars?)

 

Ingrid och Louise verkar förtjusta                                Jerry och Anita till 17:e våningen....

 

....liksom Lennart och Louise....                                     .....Ingrid och Gunilla....

 

.......Dag............                                      ....och Lars & Hanne,

 

...den senare i intressant topp.                                      Överste Stig W med vakt vakar, eller?

 

Tom och Claes verkar förväntansfulla                      Jo, Goldwasser till alla (utom Claes som var åksjuk) 

 

På restaurant första kvällen: Vad skall vi beställa?   Överläggningarna fortsätter! 

 

Frank grubblar (eller sover)...               ....liksom Claes, Gunilla B och Anders (som är vakna).....

 

...Ingrid, medan Lennart sneglar....                 ...på Ellika.

 

Tom väntar på maten...                                         ...medan Dag skålar...

 

...Frank fotograferar...                                            ...och Pär läser ur Du Dåre i denna natt.

 

Lennart B, Ellika & Dag lyssnar...                                    ...liksom Anders och Ingrid...

 

...medan Claes poserar(visar sin vördnad för fotografen)...    ..och Louise firar sin återfunna väska. 

 

Men nu! Fest i Kapernaum.                                         Koncenterard Pär

 

Lennart S äter och Jenny argumenterar.                     Lasr, Tom & Bengt ganska nöjda...

 

...liksom Frank och Lars (medan stackars Anders länge blev utan mat).    Glatt samspråk. 

 

Bengt & Hanne charmar varandra.                                  Tal över bord.

 

Ordf konsulterar Hanne....                                  ...och Lars.

 

Sekr., v ordf. & ordf. efter middagen.                        Lars & Hanne på nachspiel.

 

Hanne nu bakom kameran.   Kanske något kvar...

 

Pär beundrar Dag den Djärve.                                        Var det råttgift i botten eller...

 

Kjell Albin Abrahamson...                                 ....föreläser inför...                                     

 

...andäktigt lyssnande Claes...                                        ...Bengt och Ellika...

 

...Gunilla B och Ingrid....                                              ....samt Dag och Pär.

 

Plåtbricka för lägre porto.                             Tack för att Du kom... 

...här är en del tack-litteratur.                            KAA & Lars i eftersnack.

 

Stadspromenad utanför hotellet.                             Utanför Birgitta-kyrkan.

 

Tom, Hanne, Gunilla B och Ingrid.                                       Pär och Frank.

 

Fasadkoll.                                                           Låt oss gå in.

 

Hatten av i kyrkorummet.                                          Pär föreläser och Tom fotograferar.

 

På torget med tyghuset bakom.                                     Ingrid, Gunilla, Dag och Claes.

 

Tyghuset från framsidan                                         Hanne vid ett marknadsstånd

 

Med tyghuset i bakgrunden                                       Muralmålning beundras

 

Kraftfull penselföring                                                                 Historiska muséet

 

Var är vi?                                                                               Jo, nu går vi så har.

 

Louise, Pär och Lars med trofé                                           Claes. Jerry, Ellika, Lennart S & Gunilla

 

Tom i farten utanför rådhuset                                       Pär, Lars och Neptunus

 

Neptunus nästan i närbild                            Många fotar medan Bengt forsar fram

 

Torgpromenad                                                          Fyra män på ett torg

 

Gunilla B har fått syn på något                                     Frank och Ingrid kollar också

 

Krantor underifrån (och Claes framifrån)..                     ... och ur olika....                      

 

...vinklar.                                                                  Anita & Jerry på Goldwasser

 

Berömd dryck                               Louise och Lennart

 

Ett helt 7-mannalag på utflykt                                    Guldkyss och....

 

...skratt.                                                                         Gunilla S och Ingrid kaffepausar 

 

...liksom Gunilla B...                                                    ...Hanne och Frank (kolla Franks lustiga hatt!)

 

Vad händer? Nu skall Ni få se!                                    Litauisk sångkör...

 

...fotas koncentrerat...                                               ..medan solen lyser...

 

...och Hanne är köplysten...                                      Allt ljus på tyghusets baksida

 

Middag: Louise. Tom och Lennnart B                       Ingrid, Pär och Hanne

 

Anita, Gunilla S & Lennart                                        Ellika, en kypare (!) och Frank

 

Tom och Lennart                                                        Ingrid och Pär

 

Bengt och Ellika                                                           Lennart B och Dag

 

Anita och Lennart                                                         Claes och Gunilla S. Frank tjuvlyssnar.

 

Pär och Hanne                                                            Gunilla S, Jerry och Bengt 

 

Ellika och Frank kamerakollar...                                     .....ett lyckat resultat (nåja, ett retuscheringsobjekt

                                                                               finns kvar på högra halvan) 

 

Claes med Lars....                                                      ....och med Gunilla B

 

Anders och Ellika                                                        Kalkylerande revisor

 

Allt i sin ordning, bäste kypare                                         Hemkomst för regnvåta grabbar

 

Fyra man i ett regn (i foyén?)                                                              Uppställning för tagning

 

Sopot stundar för tre gracer                                              Mot Sopot

 

Tydligt from resenär (på skånska: "hällörad"                     Gunilla B och Anders   

 

Claes (något dragen?) och Tom (som roas av något)            Pär och Hanne

 

Lars i panamahatt                                            Ellika och Gunilla S

 

Dag berättar något i Sopot...                 ...inför ....                     

...lyssnande skara...                                                                   ...och en till synes filosofisk ordförande

                                                                                                 (Att vara eller inte vara i Sopot, det är...)

 

Dag utanför Cecilienstrasse 4 (gamla tyska namnet)...          ...med (som vanligt) fascinerade åhörare           

 

Stopp utanför Sopots stadshus                                          Utanför Zum Förlorade Kartan (!?)

 

Anders, Tom och Strandbergs                                       Dag, Pär och Anders väntar på att deras skepp skall

                                                                                komma in 

 

Vid en flik av Östersjön (var finns den?)                         Dår-sovstrand...

 

.... nu med en grupp FHS-are...                                    ...och Grand Hotel i bakgrunden

 

I sopotsk sopp-väntan...                                            .....får man börja med brödet...

 

..och sedan stirra tomt ut i rymden igen.                      Ellika, Hanne och Lars

 

Gunilla B med exotiskt soppalternativ.           Crokked House I (eller vad var det i soppan?)

 

Crooked House II                                                        För återtåg

 

Claes och Tom på återtåget                                             I Gdansks undre värld 

 

Ingrid kollar tidtabellen..                   ... liksom (?) under Claes överinseende

 

Lärda herrar i bussväntan                                         Avfärd från hotellet

(medan researrangören flänger som ett torrt skinn i bakgrunden)

 

Bengt och Ellika skulle stanna och vinkar av oss andra       Genomgång av soppnotan på flygplatsen...   

 

...som tydligen roar vissa.                                           Lars embarkerar

 

Fortsatt lärd kontakt i det blå                                   Strandbergs på hemväg   

 

Sekr, v ordf och ordf efter matchen                                     Tack för allt!

 

  17 februari, 2012